Jdi na obsah Jdi na menu
 


Matematika

20. 8. 2013

I v tomto školním roce budeme pokračovat s matematikou prof. Hejného, učebnice nakl. Fraus. 

Září                1. díl učebnice – str. 5 – 17
Opakování a procvičování prostředí z 1. ročníku. Evidence tabulkou. Numerace do dvaceti. Modelování virtuální situace grafem. Rozvoj chápání vazby mezi procesem a konceptem. Začátek systematické evidence výšky a rozpětí paží žáků. Seznámení se s jiným jazykem pro práci s počtem. Budování představy poloviny. Získávání zkušeností s náhodou. Poznávání čísla jako stavu a čísla jako operátora v různých prostředích. Prohlubování vhledu do číselných vztahů, kombinatorických situací, propedeutiky rovnic. Pochopení pojmu čtvrtina.
 
Říjen              1. díl učebnice – str. 18 – 35
Numerace do 30. Poznání dalších rytmů s různými periodami – propedeutika nejmenšího společného násobku, propedeutika násobení v prostředí krychlových staveb. Geometrická vizualizace aritmetických pravidelností. Evidence jevů tabulkou. Budování představy a pojmu poloviny, třetiny a čtvrtiny. Propedeutika spravedlivého dělení. Třídění. Propedeutika násobení dvěma a třemi. Propedeutika rovnic. Poznávání čísla jako adresy i jako operátora porovnávání. Práce se dvěma propojenými podmínkami. Propedeutika pravděpodobnosti. Evidence procesu změny krychlové stavby. Rozvoj geometrické představivosti v rovině. Rozvoj schopnosti překladu z jednoho jazyka do druhého.
 
Listopad         1. díl učebnice – str. 36 – 47
Numerace do 40. Propedeutika rovnic. Evidence tabulkou. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Propojení aritmetických a geometrických vztahů. Budování představy a pojmu poloviny, třetiny a čtvrtiny. Třídění ve 3D geometrii. Měření a závislosti. Geometrická vizualizace aritmetických pravidelností. Získávání zkušenosti s náhodou. Rozvoj geometrické představivosti v rovině. Prohlubování vhledu do kombinatorických situací. Propedeutika násobení dvěma, třemi a čtyřmi. Propedeutika dělení. Práce se dvěma propojenými podmínkami. Třídění. Budování představy šestiny. Rozvoj schopnosti překladu z jednoho jazyka do druhého. Propedeutika souměrnosti.
 
Prosinec         2. díl učebnice – str. 5 – 17
Numerace do 60. Rozvoj prostorové představivosti na krychli. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Poznávání rytmu. Propedeutika rovnic a nerovnic. Modelování virtuální situace grafem. Prohlubování vazby mezi procesem a konceptem. Násobení dvěma, třemi a čtyřmi. Násobení v reálných situacích. Budování představy třetiny a šestiny. Třídění. Slovní rovníkové situace. Evidence tabulkou. Měření. Poznávání trojúhelníků a čtyřúhelníků. Rozvoj geometrické představivosti v rovině – trojúhelník, čtyřúhelník, obdélník. Slovní úlohy z prostředí peněz. Získání zkušeností s tvorbou pravdivého tvrzení. Evidence procesu změny krychlové stavby. Více způsobů řešení slovní úlohy. Násobení pěti a šesti.
 
Leden             2. díl učebnice – str. 18 – 31
Numerace do 90. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Evidence tabulkou. Násobení v reálné situaci. Rozvoj geometrické představivosti v rovině – trojúhelník, čtyřúhelník, obdélník, kosočtverec. Evidence procesu změny krychlové stavby. Násobení šesti. Třídění. Poznávání rytmu. Rozvoj prostorové představivosti na krychli. Více způsobů řešení slovní úlohy. Získávání zkušenosti s pravděpodobností. Práce s tabulkou. Měření délky. Násobilka. Poznávání čísla jako adresy i jako operátora porovnávání. Budování představy třetiny. Řešení úloh pomocí simulované dramatizace. Slovní úlohy z prostředí peněz. Násobek tří. Získávání zkušenosti se sběrem dat. Propedeutika rovnic. Prohlubování zkušenosti s klasickým a digitálním znázorněním času. Získávání zkušenosti s otáčením.
 
Únor               2. díl učebnice – str. 32 – 41
Numerace do 100. Slovní úlohy s nezávislým číselným údajem. Poznávání rytmu. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Modelování virtuální situace grafem. Rozvíjení porozumění vazbě mezi procesem a konceptem. Evidence procesu změny krychlové stavby. Rozvíjení prostorové představivosti. Rozvoj geometrické představivosti v rovině – obdélník, čtverec. Úlohy o věku. Evidence tabulkou. Řešení úloh pomocí simulované dramatizace. Slovní úlohy o čase. Propedeutika rovnic. Třídění. Slovní úlohy z prostředí peněz. Budování představy třetiny. Získávání zkušenosti se sběrem dat. Slovní úloha o rodinných vztazích.
 
Březen            2. díl učebnice – str. 42 – 47
Slovní úlohy z prostředí peněz. Modelování virtuální situace grafem. Rozvíjení porozumění vazbě mezi procesem a konceptem. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Evidence procesu změny krychlové stavby. Třídění. Rozvíjení prostorové představivosti. Rozvoj geometrické představivosti v rovině. Propedeutika rovnic. Získávání zkušenosti s obvodem obdélníku. Získávání zkušenosti s náhodou. Evidence tabulkou. Získávání zkušenosti se sběrem dat. Poznávání rytmu. Slovní úlohy z prostředí peněz.
                           3. díl učebnice – str. 5
Prohlubování vhledu do rodinných vztahů. Úlohy o věku.
 
Duben                        3. díl učebnice – str. 6 – 21
Numerace do 100. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Prohlubování vazby mezi procesem a konceptem. Násobilka sedmi a osmi. Evidence grafem a tabulkou. Prohlubování vhledu do rodinných vztahů. Propedeutika rovnic a nerovnic. Rozvíjení prostorové a rovinné představivosti. Propedeutika diofantických rovnic. Evidence procesu změny krychlové stavby při jejím překlápění. Poznávání vztahů ve sčítací tabulce. Získávání zkušenosti se sběrem dat. Pojem obvod a obsah. Propedeutika jevu linearity a diofantických rovnic. Hledání všech řešení. Prohlubování zkušenosti s klasickým a digitálním znázorněním času. Získávání zkušenosti s náhodnými jevy. Třídění. Slovní úlohy z prostředí peněz. Budování představy celku, poloviny, čtvrtiny, třetiny, šestiny a pětiny. Rozvíjení kreativity. Slovní úlohy o věku. Poznávání čísla jako adresy i jako operátora porovnávání.
 
Květen           3. díl učebnice – str. 22 – 37
Pojmy obvod a obsah. Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Propedeutika rovnic. Propedeutika dvojkové soustavy. Poznávání čísla jako adresy i jako operátora porovnávání. Budování představy poloviny a čtvrtiny. Prohlubování vhledu do rodinných vztahů. Slovní úlohy z prostředí peněz. Rozvíjení prostorové a rovinné představivosti. Propedeutika diofantických rovnic. Prohlubování vazby mezi procesem a konceptem. Slovní úlohy o věku. Propedeutika shodnosti. Evidence procesu změny krychlové stavby při jejím překlápění. Poznávání vztahů ve sčítací tabulce. Získávání zkušenosti s grafem závislosti. Jevy kombinatorické geometrie a jejich evidence tabulkou. Získávání zkušenosti s náhodnými jevy. Násobilka devíti. Orientace v čase. Doplňování čísel do grafických schémat. Násobky tří a pěti. Propedeutika pojmu společný násobek. Třídění. Budování představy poloviny, třetiny, pětiny a šestiny. Prohlubování vazby mezi daty uvedenými tabulkou a grafem.
 
Červen           3. díl učebnice – str. 38 – 47
Prohlubování vhledu do číselných vztahů. Rozvíjení prostorové a rovinné geometrie. Násobky deseti. Úlohy o věku. Poznávání vztahů ve sčítací tabulce. Budování třetiny a čtvrtiny. Získávání zkušenosti s náhodnými jevy. Získávání zkušenosti s grafem závislosti. Poznávání čísla jako adresy i jako operátora porovnávání. Evidence procesu změny krychlové stavby při jejím překlápění. Prohlubování vhledu do rodinných vztahů. Pojmy u mnohoúhelníků – strana, vrchol, úhel. Třídění. Slovní úlohy z prostředí peněz. Propedeutika dvojkové soustavy. Pojem obsah. Násobky tří a pěti. Propedeutika pojmu společný násobek. Slovní úlohy s více řešeními. Slovní úlohy s více podmínkami. Slovní úlohy o věku.