Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český jazyk

20. 8. 2013

V průběhu celého školního roku bude probíhat každý týden DÍLNA ČTENÍ, kterou děti znají již z loňského školního roku, a nově také DÍLNA PSANÍ. Oboje dle metodik vydaných v Příručkách RWCT.

V rámci hodin čtení budou děti číst na pokračování knihu „Velké putování skřítka Ostružinky“. Tyto pohádky zároveň motivují hodiny prvouky.

Další čtenářskou aktivitou bude pokračování rozvoje čtenářských dovedností podle knihy „Čteme s porozuměním každý den“, jejíž první část jsme zvládli v 1. třídě.

Pro domácí procvičování využijeme úkolů z publikace „Víš, co čteš?“

Děti budou pokračovat v pravidelných záznamech do svých deníčků, které si zavedly v loňském roce.

Učivo mluvnice budou okamžitě využívat a procvičovat jak při psaní deníčků, tak v dílnách psaní.

Děti dostanou na celý školní rok k dispozici seznam literatury, z které mohou vybírat (nebo si vyberou i mimo tento seznam), a jednou za 2-3 měsíce uspořádáme prezentaci přečtených knih (před Vánoci, v březnu a před červnovou školou v přírodě). Musí tedy přečíst za celý školní rok minimálně 3 knihy.

Abecedu se budeme učit průběžně po celý rok a pravidelně její znalost využívat.

Září
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení; tvorba pravidel pro život ve třídě
mluvnice – psací písmo, opis, přepis; věta, velké písmeno na začátku, tečka na konci; pořádek slov ve větě, pořádek vět; druhy vět, věta oznamovací

Říjen
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice věty tázací, rozkazovací, přací; opakování – druhy vět; pořadí vět, skládání vět ze slov, skládání slov ze slabik; dělení slov na konci řádku, skládání slabik z hlásek
- sloh – „Listopad“ – členění textu do odstavců

Listopad
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice – samohlásky – dělení na krátké a dlouhé; psaní ú/ů; dvojhlásky
- sloh – „Stašpytel“ – oslovení
 
Prosinec
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice – samohlásky - opakování; souhlásky - souhlásky tvrdé, tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny); Opakování, procvičování
- sloh – "Malý popleta" – vykání x tykání
 
Leden
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice měkké souhlásky, měkké slabiky (ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni)
- sloh – „Třešeň“ – členění textu do odstavců, personifikace
 
Únor
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice opakování - věta, slova, slabiky, hlásky – samohlásky, souhlásky; souhlásky obojetné; podstatná jména; vlastní jména osob, zvířat, měst a vesnic
 
Březen
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice – předložky; slovesa, opakování; skupiny dě, tě, ně
- sloh – „Kamarád“ – přirovnání, „Hrníček“ – bohatost vyprávění
 
Duben
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice – skupiny bě, pě, vě, mě; opakování
- sloh – „Kouzelná slova“, „Tomáš se umí omluvit", „U lékaře“ – slušné chování
 
Květen
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice párové souhlásky na konci slov (b-p, t-d, ď-ť, h-ch, v-f, z-s, ž-š)
- sloh – „Ptáčata“ – bohatost vyprávění
 
Červen
- pondělní ranní kruhy, rozvoj komunikativních kompetencí, umění mluvit i umění naslouchat, tvoření otázek, porozumění sdělení
- mluvnice opakování, praktická přípravná cvičení (slovní druhy)