Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglický jazyk

20. 8. 2013

Pro výuku angličtiny nebudeme mít učebnici. Pracovat budeme s kartičkami, pracovními listy, flashcards, interaktivní tabulí, písničkami, pohádkami, didaktickými hrami. Důraz ve 2. třídě budeme klást na aktivní znalost jazyka a správnou výslovnost.

Výstupy ŠVP pro 1. a 2. ročník:
 
Ø rozumí pokynům vysloveným pomalu a s pečlivou výslovností a adekvátně na ně reaguje
Ø rozumí otázkám vysloveným pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně verbálně nebo neverbálně
Ø opakuje slova a slovní spojení podle zadání učitele
Ø podle pomalu a zřetelně pronášeného mluveného popisu zvolí správnou variantu
Ø přiřadí mluvenou a psanou podobu slova k jeho vizuální podobě
 
Učivo ŠVP pro 1. a 2. ročník:
 
Ø classroom language, předložky in, on, under
Ø otázky What…? Who…? Where…? How many…? Have you got…? Do you like…?
 
Tématické okruhy ŠVP pro 1. a 2. ročník:
 
Ø barvy, čísla 1-12, rodina, hračky, zvířata, ovoce, zelenina, lidské tělo, školní potřeby
 
Září
classroom language,   barvy, otázka What colour is it?, otázka „Do you like … colour?“, odpověď „Yes, I do. x No, I don’t.“
Říjen
čísla, otázka „What time is it?“, odpověď „It’s … o’clock.“
Listopad
domácí mazlíčci, otázka Have you got …? odpověď „Yes, I have. x No, I haven’t.“, otázka How many … have you got?, odpověď „I have got …“, Halloween
Prosinec
domácí a hospodářská zvířata, otázka What is it? How many … are there?, Christmas
Leden
jídlo a pití, shopping, otázka „Do you like …?“, odpověď „Yes, I do. x No, I don’t.“
Únor  
hračky, Have you got …? odpověď „Yes, I have. x No, I haven’t.“, otázka How many … have you got?, odpověď „I have got …“
Březen
hračky, otázka „Where is …?“, odpověď „It’s in / on / under …“, Easter
Duben           
ovoce a zelenina, otázka „Do you like …?“, odpověď „Yes, I do. x No, I don’t.“
Květen
rodina, otázka „Who is this?“, odpověď „This is my …“
Červen
lidské tělo, opakování probraných typů otázek a odpovědí