Jdi na obsah Jdi na menu
 


Leden 2014

6. 1. 2014

Jak se mi daří:

Na konci každého týdne si projdu jednotlivé výstupy a zapíši si:
-        ocenění – co dělám dobře, že se mi práce daří
-        doporučení – co a jak musím zlepšit, abych výstupů dosáhl(a)

ČESKÝ JAZYK

Na čem budeme pracovat:

- tvrdé souhlásky (včetně opakování v učebnici na straně 55)
- měkké souhlásky (učebnice strana 56 – 67)
- dílna psaní – velryba
- dílna čtení – postava
- čteme s porozuměním každý den
 
Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:
1.   zpaměti vyjmenuji tvrdé a měkké souhlásky
2.   bezchybně doplním y, ý / i, í po tvrdých a měkkých souhláskách na chybějící místo ve slově
3.   při přepisování z tabule nebo z učebnice píši správné tvary písmen a v práci nenechávám žádné chyby
4.   než napíšu y, ý / i, í při diktátu nebo autodiktátu, vždy si odůvodním, jaké y, ý / i, í to bude, a pokud to ještě neumím, zeptám se (ve škole paní učitelky nebo doma rodičů)
5.   při korektuře v dílně psaní kontroluji trpělivě jednu větu za druhou přesně podle „pomocníka“
6.   v dílně psaní pracuji tak, abych si mohl(a) vybarvit na konci lekce alespoň dva veselé smajlíky
7.   při čtení s porozuměním zodpovědně vyhledávám důkazy, dříve než vyberu správnou odpověď
8.   průběžně hodnotím svou práci, abych věděl(a), zda potřebuji psát domácí úkoly
9.   za měsíc jsem doma nahlas přečetl(a) alespoň 20 stránek své knihy
10.       každý víkend zapíši do deníčku bezchybně alespoň dvě věty a k zážitku nakreslím obrázek

MATEMATIKA

Na čem budeme pracovat:
- učebnice 2. díl strana 5 – 15
o rozvoj prostorové představivosti při oblékání krychle
o hadi s barevnými poli a s obrácenou šipkou
o autobusové linky
o tvorba tabulky sčítání do šedesáti
o tvorba tabulky násobků dvou, tří, čtyř a pěti
o autobus s ženami a muži
o rýsování
o sousední trojice s novou podmínkou
o střihy pro jeviště
 
Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:
1.   při šití šatů pro krychli mám vždy všechny potřebné pomůcky, na lavici si udržuji pořádek, pozorně sleduji zadání, a když je to potřeba, pomáhám kamarádovi v lavici
2.   při hledání řešení úkolu s celou třídou pozorně naslouchám spolužákům a přispívám svými nápady
3.   píši čitelně správné tvary číslic, ve své práci se vyznám
4.   na rýsování používám ostře ořezanou tužku číslo 3, pravítko držím přesně podle návodu, na tužku netlačím a pracuji přesně
5.   při samostatné práci si vybírám nejdříve z nabídky úkolů ty, které umím vyřešit, a teprve po jejich dokončení se snažím zvládnout i další
6.   při samostatné práci pracuji soustředěně po celou dobu, vždy mám rozpracované pouze jedno cvičení

ANGLIČTINA

Na čem budeme pracovat:
- jídlo, pití, nakupování
- otázka „Do you like …?“ a odpověď „Yes, I do.“ nebo „No, I don’t.“
 
Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:
1.   rozumím slovíčkům, se kterými jsem se seznámil(a)
2.   vyplním dotazník o oblíbeném a neoblíbeném jídle a pití s použitím nacvičené otázky a dopovědi
3.   při práci na pracovním listu využívám nabídku v rámečku, abych psal(a) bez chyby

PRVOUKA

Na čem budeme pracovat:
- počasí, oblékání
- rok, roční období, měsíce, dny v týdnu
 
Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:
1.   při práci s pohádkou plním zodpovědně všechny úkoly
2.   při společné práci přispívám svými zkušenostmi a nápady
3.   při práci na pracovním listu využívám všech pomůcek a odevzdávám bezchybnou práci

VÝCHOVY

Na čem budeme pracovat:
- Tělocvik
o plavání
- Hudebka
o flétna – tón e1
o flétna „Courálek“ a „Halí, belí“
o písničky „Rok“ a „Vločky“
- Výtvarka a pracovka
o zimní čepice
o moudrá kniha
o plšík lískový
 
Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:
1.   bez zbytečného zdržování zvládám přípravu na plavání, v průběhu lekce pozorně poslouchám instruktorku a plavu podle jejích pokynů
2.   zahraji čistě tón e1 na flétnu
3.   sleduji zápis písničky v notové osnově a hraji podle něj
4.   pamatuji si slova písniček a zpívám je nahlas
5.   na úkolech ve výtvarce a pracovce pracuji tak, aby mé výtvory odpovídaly zadaným kritériím