Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květen

4. 5. 2014

Český jazyk

Na čem budeme pracovat:

Ø  párové souhlásky na konci a uvnitř slov

Ø  podstatná jména – příprava na určování rodu a čísla

Ø  slovesa – příprava na určování času a čísla

Ø  dílna psaní (píšeme příběh) a dílna čtení (postava)

Ø  čteme s porozuměním každý den (čtenářská strategie Vizualizace a Uspořádání textu)

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      než kdykoliv napíšu „y, ý / i, í“, vždy si odůvodním, jaké „y, ý / i, í“ to bude, a pokud to ještě neumím, zeptám se (ve škole paní učitelky nebo doma rodičů)

2.      při jakémkoliv psaní píši správné tvary písmen, práci neodbývám a nenechávám žádné chyby

3.      poznám ve větě podstatné jméno, ukáži na něj správně ten, ta, to a určím, zda se jedná jen o jednu věc (osobu, zvíře) nebo o víc

4.      poznám ve větě sloveso, určím, jestli už se děj stal, právě se děje nebo se teprve stane a zjistím, jestli jej vykonává jedna osoba (zvíře, věc) nebo víc

5.      v dílně psaní spolupracuji na vytváření osnovy příběhu, vymyslím příběh a dotvořím ho na základě konzultace s kamarádem

6.      v dílně čtení plním úkoly s postavou na veselé smajlíky a dodržuji pravidla dílny čtení

7.      při čtení s porozuměním zodpovědně vyhledávám důkazy, dříve než vyberu správnou odpověď

8.      za měsíc jsem doma nahlas přečetl(a) alespoň 20 stránek své knihy

9.      každý víkend zapíši do deníčku bezchybně alespoň dvě věty a k zážitku nakreslím obrázek

10.  práci na „Víš, co čteš“ a čítance si rozvrhnu tak, abych ji zvládl(a) co nejlépe

 

Matematika

Na čem budeme pracovat:
 Ø  učebnice strana 10 - 23

Ø  rodokmen

Ø  násobilka sedmi a osmi

Ø  práce s geodeskou

Ø  děda Lesoň – beran

Ø  slovní úlohy se sourozenci

Ø  sousedi

Ø  slovní úlohy s mincemi

Ø  Sova

Ø  obsah a obvod

Ø  cyklotrasy – vzdálenosti

Ø  příprava na statistickou evidenci

Ø  střihy pro krychli

Ø  šipkové rovnice ze tří částí

Ø  překlápění krychlových staveb

Ø  hodiny

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      pokud potřebuji, používám ikony při hrách se zvířátky dědy Lesoně

2.      rozlišuji mezi obvodem a obsahem čtyřúhelníku

3.      při řešení slovních úloh s mincemi a sourozenci používám veškeré pomůcky, abych úlohy vyřešil(a), a správnost řešení si ověřuji

4.      při řešení sousedů si označuji, které trojice mi vychází, a pokud je to potřeba, práci průběžně opravuji

5.      řeším-li Sovu, zodpovědně vyškrtávám, co již nemůže být řešením

6.      používám tabulku násobků

7.      používám figurky a krokovací pás na lavici, abych vyřešil(a) šipkové rovnice, vždy si ověřuji, jestli mi příklad vychází

8.      při překlápění krychlových staveb si vše pečlivě postavím, než cokoliv zakreslím

9.      když si nevím rady se šaty pro krychli, vystřihnu si její střih a zkusím složit

10.  při hledání řešení úkolu s celou třídou pozorně naslouchám spolužákům a přispívám svými nápady

11.  při samostatné práci pracuji soustředěně po celou dobu, vždy mám rozpracované pouze jedno cvičení

 

Angličtina
Na čem budeme pracovat:
Ø  slovní zásoba k tematickému celku „Rodina“
Ø  otázka „Who is this?“ a odpověď „This is my …“

 

1.      rozumím probraným slovíčkům a sám(sama) je aktivně používám

2.      používám otázku „Who is this““ a odpovídám na ni

3.      zpracuji plakát s rodokmenem své rodiny podle zadaných kritérií

 

 

Prvouka 

Na čem budeme pracovat:

Ø  vodní živočichové

Ø  rozmnožování rostlin

Ø  včely

Ø  povolání

 

1.      vysvětlím, jak jsou vydra a bobr přizpůsobeni k životu ve vodě

2.      uvedu shodné a rozdílné znaky vydry a bobra

3.      uvedu alespoň tři různé způsoby rozmnožování rostlin

4.      popíšu vývoj včely

5.      zaznamenám shodné a rozdílné znaky u motýla, pavouka a včely

6.      popíšu povolání, které bych jednou chtěl(a) dělat, a napíšu, co je na něm dobré a co ne

 

 

Výchovy

Ø  Tělocvik

o   školka s tenisákem

o   školka se švihadlem

o   atletika

o   míčové hry

Ø  Hudebka

o   flétna „Maličká su“ a „Ovčáci, čtveráci“

o   písnička „Když jde malý bobr spát“ a „Pampeliška“

o   hra na rytmické nástroje

Ø  Výtvarka a pracovka

o   pampelišková louka

o   včelí úl

o   loutka

 

1.      zvládnu celou školku s tenisákem i se švihadlem

2.      v atletických disciplínách se snažím stále zlepšovat své výkony

3.      rozumím pravidlům upravené házené, nabíhám si pro přihrávku, přemýšlím, komu mám přihrát

4.      pozorně sleduji pravidla přehazované a snažím se jim porozumět

5.      sleduji zápis písničky v notové osnově a hraji podle něj

6.      pamatuji si slova nových písniček a zpívám nahlas

7.      sleduji zápis hry na nástroje a hraji podle něj

8.      na úkolech ve výtvarce a pracovce pracuji tak, aby mé výtvory odpovídaly zadaným kritériím