Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duben

1. 4. 2014

Český jazyk

Na čem budeme pracovat:

Ø  učebnice strana 89-94 (podle času možná začneme s párovými souhláskami)

Ø  skupiny bě, pě, vě, mě

Ø  podstatná jména, slovesa, předložky

Ø  dílna psaní (píšeme příběh) a dílna čtení (postava)

Ø  čteme s porozuměním každý den (Záměr autora, Vytváření souvislostí, Vizualizace)

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      než kdykoliv napíšu „y, ý / i, í“, vždy si odůvodním, jaké „y, ý / i, í“ to bude, a pokud to ještě neumím, zeptám se (ve škole paní učitelky nebo doma rodičů)

2.      při jakémkoliv psaní píši správné tvary písmen, práci neodbývám a nenechávám žádné chyby

3.      ve větě najdu podstatná jména, slovesa a předložky

4.      píšu správně skupiny bě, pě, vě, mě

5.      v dílně psaní spolupracuji na vytváření osnovy příběhu, vymyslím příběh a dotvořím ho na základě konzultace s kamarádem

6.      v dílně čtení plním úkoly s postavou na veselé smajlíky a dodržuji pravidla dílny čtení

7.      při čtení s porozuměním zodpovědně vyhledávám důkazy, dříve než vyberu správnou odpověď

8.      za měsíc jsem doma nahlas přečetl(a) alespoň 20 stránek své knihy

9.      každý víkend zapíši do deníčku bezchybně alespoň dvě věty a k zážitku nakreslím obrázek

10.  práci na „Víš, co čteš“ a čítance si rozvrhnu tak, abych ji zvládl(a) co nejlépe

 

Matematika

 

Na čem budeme pracovat:
Ø  dokončení učebnice 2. díl

Ø  hra na kapitány

Ø  násobilkové obdélníky

Ø  autobus

Ø  šipkové rovnice

Ø  děda Lesoň

Ø  slovní úlohy se sourozenci

Ø  sousedi

Ø  slovní úlohy s mincemi

Ø  Sova

Ø  obsah a obvod

Ø  opakování

Ø  zahájení práce se 3. dílem strana 5-9

Ø  rodokmen

Ø  překlápění krychle


Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      používám ikony, abych vyřešil(a) úkol dědy Lesoně, rozumím pravidlům při hře na kapitány

2.      vyřeším samostatně násobilkové obdélníky

3.      při řešení slovních úloh s mincemi a sourozenci používám veškeré pomůcky, abych úlohy vyřešil(a), a správnost řešení si ověřuji

4.      při řešení sousedů si označuji, které trojice mi vychází, a pokud je to potřeba, práci průběžně opravuji

5.      řeším-li Sovu, zodpovědně vyškrtávám čísla, která již nemohou být řešením

6.      spočítám, kolik stejných čtverců obsahuje daný čtyřúhelník

7.      používám figurky a krokovací pás na lavici, abych vyřešil(a) šipkové rovnice, vždy si ověřuji, jestli mi příklad vychází

8.      soustředěně pracuji při seznamování se s prostředím rodokmene a při ukázce překlápění krychle

9.      při hledání řešení úkolu s celou třídou pozorně naslouchám spolužákům a přispívám svými nápady

10.  při samostatné práci pracuji soustředěně po celou dobu, vždy mám rozpracované pouze jedno cvičení

 

Angličtina

Na čem budeme pracovat:

Ø  předložky in, on, under; otázka „Where is …?“

Ø  Easter

Ø  otázka „Do you like…?“ s ovocem a zeleninou

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      zeptám se a odpovím na umístění předmětu

2.      zapamatuji si alespoň tři nová slova na téma Velikonoce

3.      používám otázku „Do you like …?“ a odpovídám na ni

4.      používám slovíčka z probraného tématu ovoce a zeleniny

Prvouka

 

Na čem budeme pracovat:

Ø  invazní rostliny

Ø  státní symboly ČR

Ø  pravidla slušného chování

Ø  pavouci

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      vysvětlím, co jsou invazní rostliny a uvedu příklad alespoň jednoho zástupce ze svého okolí

2.      poznám státní symboly ČR

3.      rozliším a vysvětlím slušné chování od neslušného a vysvětlím

4.      prezentuji se svou skupinou připravené informace o pavoucích

5.      zaznamenám si nejdůležitější informace o pavoucích od ostatních skupin a předám je dál

Výchovy

 

Na čem budeme pracovat:

Ø  Tělocvik

o   školka s tenisákem

o   školka se švihadlem

o   atletika

Ø  Hudebka

o   flétna „Sedí liška pod dubem“, tón d2

o   písnička „Housenka kouzelnice“, velikonoční básničky

o   hra na rytmické nástroje

Ø  Výtvarka a pracovka

o   výrobky na jarní jarmark

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      zvládnu celou školku s tenisákem i se švihadlem

2.      v atletických disciplínách se snažím stále zlepšovat své výkony

3.      sleduji zápis písničky v notové osnově a hraji podle něj

4.      pamatuji si slova písničky a zpívám nahlas

5.      sleduji zápis hry na nástroje a hraji podle něj

6.      na úkolech ve výtvarce a pracovce pracuji tak, aby mé výtvory odpovídaly zadaným kritériím