Jdi na obsah Jdi na menu
 


Březen

1. 4. 2014

Český jazyk

Na čem budeme pracovat:

Ø  učebnice strana 78 - 87

Ø  předložky

Ø  slovesa

Ø  psaní dě, tě, ně

Ø  dílna psaní a dílna čtení (postava)

Ø  čteme s porozuměním každý den (Záměr autora, Porovnání, Předvídání)

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      než kdykoliv napíšu „y, ý / i, í“, vždy si odůvodním, jaké „y, ý / i, í“ to bude, a pokud to ještě neumím, zeptám se (ve škole paní učitelky nebo doma rodičů)

2.      při jakémkoliv psaní píši správné tvary písmen, práci neodbývám a nenechávám žádné chyby

3.      poznám, zda se ve slově nalézá slabikotvorné „r“ nebo „l“ a sám(sama) slovo vymyslím

4.      ve větě najdu a barevně vyznačím předložky a slovesa

5.      píšu správně slabiky dě, tě, ně

6.      v dílně psaní si připravím myšlenkovou mapu, napíšu hrubou verzi, s paní učitelkou nebo s kamarádem práci zkonzultuji, u přepracované verze provedu korekturu podle pomocníka a napíšu publikovatelnou práci

7.      v dílně čtení plním úkoly s postavou na veselé smajlíky a dodržuji pravidla dílny čtení

8.      při čtení s porozuměním zodpovědně vyhledávám důkazy, dříve než vyberu správnou odpověď

9.      za měsíc jsem doma nahlas přečetl(a) alespoň 20 stránek své knihy

10.  každý víkend zapíši do deníčku bezchybně alespoň dvě věty a k zážitku nakreslím obrázek

11.  práci na „Víš, co čteš“ a čítance si rozvrhnu tak, abych ji zvládl(a) co nejlépe

 

 

 

Matematika

Na čem budeme pracovat:

Ø  učebnice 2. díl strana 27 – 37

Ø  příprava na obsah čtyřúhelníků

Ø  děda Lesoň – dělení na tři stejně silná družstva a Hra na kapitány

Ø  střihy pro jeviště a pokojíky

Ø  slovní úlohy na násobení

Ø  délka cyklotras

Ø  šipkové rovnice

Ø  násobilka pěti a šesti

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      poznám střih pro pokojík a jeviště, dokreslím čtverec tak, aby střih vznikl

2.      zjistím, z kolika stejných čtverců se skládá čtyřúhelníky, nakreslím obrys obdélníku s daným obsahem

3.      používám ikony, abych vyřešil(a) úkol dědy Lesoně, rozumím pravidlům při hře na kapitány

4.      vyřeším jednoduché slovní úlohy na násobení

5.      spočítám délku dané cyklotrasy

6.      používám figurky a krokovací pás na lavici, abych vyřešil(a) šipkové rovnice

7.      nevypadávám ze hry na tleskanou násobilku

8.      při hledání řešení úkolu s celou třídou pozorně naslouchám spolužákům a přispívám svými nápady

9.      píši čitelně správné tvary číslic, ve své práci se vyznám

10.  při samostatné práci si vybírám nejdříve z nabídky úkolů ty, které umím vyřešit, a teprve po jejich dokončení se snažím zvládnout i další

11.  při samostatné práci pracuji soustředěně po celou dobu, vždy mám rozpracované pouze jedno cvičení

Angličtina

 

Na čem budeme pracovat:

Ø  předložky in, on, under

Ø  otázka „Where is …?“

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      poznám, zda je popis obrázku pravdivý nebo ne

2.      nakreslím obrázek na místo, které slyším v poslechu

3.      používám otázku „Where is …?“

4.      zkouším na tuto otázku odpovědět

 

Prvouka

 

Na čem budeme pracovat:

Ø  žáby – vývoj, rozdíl mezi pulcem a dospělcem, význam, ohrožení a ochrana

Ø  vynášení Morany

Ø  jarní květiny

Ø  mláďata

Ø  motýli

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      uspořádám fáze vývoje žáby podle posloupnosti

2.      uvedu alespoň dva rozdíly mezi pulcem a dospělou žábou

3.      vysvětlím, jaký význam mají žáby, uvedu alespoň jeden způsob ohrožení a pomoci

4.      poznám alespoň pět jarních květin

5.      přiřadím mláďata k jejich rodičům

6.      zakreslím vývoj motýla podle pozorování pokusu

 

Výchovy

 

Na čem budeme pracovat:

Ø  Tělocvik

o   školka s tenisákem

o   školka se švihadlem

o   atletika

Ø  Hudebka

o   flétna „Běžela ovečka“, tón d2, „Sedí liška pod dubem“

o   písničky „Morana“, „Vrby se nám zelenají“, „Jaro dělá pokusy“, „Housenka kouzelnice“

o   hra na rytmické nástroje

Ø  Výtvarka a pracovka

o   dopis jaru

o   podběl

o   mláďata

o   motýl

o   velikonoční výrobky na jarmark

 

Co bych měl(a) do konce měsíce zvládnout:

1.      zvládnu celou školku s tenisákem i se švihadlem

2.      v atletických disciplínách se snažím stále zlepšovat své výkony

3.      sleduji zápis písničky v notové osnově a hraji podle něj

4.      pamatuji si slova písniček a zpívám je nahlas

5.      sleduji zápis hry na nástroje a hraji podle něj

6.      na úkolech ve výtvarce a pracovce pracuji tak, aby mé výtvory odpovídaly zadaným kritériím