Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. týden

25. 2. 2014

Pondělí 24. února
Nový týden jsme začali tradičně rozdělením služeb (většina už máme některou službu dokonce potřetí) a sdílením víkendových zážitků. Téměř všichni si zasloužíme velkou pochvalu za opravdu kvalitní práci, píšeme čitelně, perem a často máme i více, než dvě věty.
Poté byly před námi dva hlavní češtinářské úkoly - antonyma a vlastní jména zvířat. Antonyma jsme vyhledávali nejdřív společně na tabuli  a pak zkoušeli k dalším slovům antonyma vymýšlet. Na tabuli jsme pak správně přepisovali z velkých tiskacích písmen na psací obecné názvy zvířat a jejich vlastní jména a odůvodňovali, kdy a proč píšeme malé písmeno a jak je to s velkými písmeny.
V matice jsme měli nejdřív geometrickou rozcvičku - počítali jsme čtverce a obdélníky v jednotlivých tvarech a pak přemýšleli, kam nakreslit úsečku, abychom získali zadaný počet obdélníků. Všechny pokusy jsme si kreslili na tabuli a pořád zjišťovali, že to stále není ono. Ale pak jsme na to začali přicházet a měli jsme velkou radost. Po rozcvičce přišly na řadu násobilkové obdélníky, dneska jsme poprvé doplňovali nejen součiny, ale v jednom případě i činitele. A vůbec nám to nedělalo potíže :-). Hlavním úkolem pak byla slovní úloha o bydlení, kterou jsem šli řešit na schodiště, abychom si vše znázornili. Vyrobili jsme si cedulky se jmény a pak se stavěli na jednotlivé schody, které nám představovali patra domu.
V prvouce jsme dnes měli na programu ptáky na jaře. Nejdříve jsme si připomněli pohádku o zlomeném špaččím křídle a za pomoci svých  moudrých zelených knih dokázali rozdělit ptáky na stálé a stěhovavé.  Pak jsme přemýšleli a kreslili a psali, co si myslíme, že všichni ptáci teď na jaře hlavně dělají. Své nápady jsme pak vystavili a po prohlédnutí přemýšleli nad tím, které práce byly nejsrozumitelnější. Shodli jsme se, že nejlepší je obrázek s popisky, které jsou jasné a dobře čitelné. Poté jsme se sesedli na koberec, protože Ostružinka při svém nedělním výletě - to aby se taky dostal na sluníčko, když je pořád zavřený ve třídě :-) - vyslechl rozhovor mezi kosem a sýkorkou, zapsal si ho a paní učitelka nám ho zahrála. Dost jsme se u toho bavili, ale také bylo potřeba pozorně poslouchat, aby se nám povedlo splnit nadcházející úkol. Ve skupinkách bylo potřeba se poradit a zaznamenat, co všechno jsme se z rozhovoru dozvěděli nejen o ptácích obecně, ale i o jednotlivých druzích. Všechno se to totiž týkalo hnízdění a míst, kde si ptáci svá hnízda staví. Abychom měli jistotu, že jsme na nic nezapomněli, nechala nás paní učitelka před společným povídáním a kontrolou ještě jednou si celý rozhovor přečíst. Někteří z nás pak byli při kontrole velmi aktivní a zasloužili velkou pochvalu.
Na závěr vyučování (před zápisem do notýsků) nám ještě Eda poslal na ukázku vývržek káněte, který našel s Brunem a Vojtou při sobotním výletu po našem regionu.

Úterý 25. února
Matiku jsme zahájili rozcvičkou "Myslím si číslo". Ve všech případech bylo potřeba nejdřív vypočítat x-násobek daného čísla a teprve poté hledat jeho část (polovinu, třetinu, čtvrtinu). Paní učitelka zapisovala naše výsledky na tabuli a my pak obhajovali svá řešení. Při tom jsme si vysvětlovali postup, který jsme použili pro počítání, takže se nám postupně víc dařilo. Co nás zatím některé trápilo, to byly právě ty části - třetiny a čtvrtiny. Ale když jsme si vše nakreslili, bylo nám to jasnější. Po rozcvičce jsme přemýšleli, které z nabídnutých střihů v učebnici se hodí ke stavbě jeviště a pokojíčku a které jsou naopak nepoužitelné, tedy nejde z nich postavit ani jedno. Společně jsme také začali řešit úkol "škrtni, kde je chyba", abychom si osvěžili postup práce, a pak už (kdo chtěl) pokračovali sami. Nakonec jsme dostali čas i na samostatnou práci.
Prvním úkolem v češtině bylo doplňování chybějících písmen do cvičení v červených deskách, téměř všichni máme jedničky, jen několika z nás se zbytečný spěch nevyplatil. Pak jsme společně na interaktivní tabuli hledali chyby ve slovech na obrázku veverky a tak nás to bavilo, že jsme si na paní učitelce vyžádali, abychom to mohli mít i za domácí úkol. Pak už jsme se věnovali dopisu pro jaro, začali jsme psát hrubou verzi, na které jsem pak pokračovali i poslední hodinu.
Trénink čtenářské dovednosti "Kdo, co, kdy, kde" jsme dokončili prací na dvou textech. První byl o oslavě amerického svátku Den nezávislosti. Paní učitelka se snažila z nás nejdřív dostat, jaké známe české státní svátky, ale nějak nepochodila, pamatujeme si různé lidové tradice, ale na státní svátky jsme si nějak nemohli vzpomenout. Tak jsme alespoň z obrázku zkusili předvídat, co se bude dít na oslavě toho amerického a po přečtení textu jsme měli radost, že jsme se dost trefili. Bez potíží jsme zvládli dva ze tří úkolů, ale jeden nám dal některým docela zabrat. Protože informace, že se tento svátek slaví čtvrtého července, nebyla pro některé zároveň informací, že se jedná o léto. Většina z nás ale nejenže odpověděla dobře (a našla pro svou odpověď spolehlivý důkaz, ale také si našla pomůcku na našem sluníčku na zdi, aby měla jistotu, že je to správně. Druhý text byl o druhácích, kteří jsou první den ve škole, a pracovali jsme na něm ve trojicích. Bez potíží se již dovedeme domluvit, kdo bude číst, a společně vyhledáváme důkazy. Někde ještě trochu vázne tolerance pomalejšího tempa nebo naopak zbytečné zdržování ostatních, když neděláme, co máme. Při práci s důkazy jsme si dokázali navzájem vyargumentovat souvislost mezi pojmy "školka" a "začátek školního roku". Kdo bude chtít, může poslední text o lučním koníkovi.
Místo tělocviku jsme si dnes vzali jednu hodinu matiky a jednu hodinu jsme věnovali dopisu jaru, abychom ho stihli ještě před začátkem jarních prázdnin.
Abychom se dostali na matematickou vlnu, pátrali jsme po počtu obdélníků v obrazci a všechny nalezené si vyznačovali barevně na tabuli. A pak jsme na nich začali trénovat porozumění pojmu "obsah". Rozdělili jsme si obdélník na stejné čtverce a zjišťovali, kolik čtverců který obdélník obsahuje. Hlavním úkolem pak bylo krokování. Směli jsme použít pouze tři šipky do dvou okýnek a dostat se nejdříve z čísla 3 na číslo 4 a pak z čísla 12 na číslo 11. Nejdříve jsme to zkoušeli každý sám na lavici s figurkou a pak si svá řešení psali na tabuli a ověřovali jejich správnost na velkém pásu na zemi. Podařilo se nám odhalit všechna řešení. Většině se opravdu dařilo, problémy vznikly jen v případě, že jsme si své nápady neověřili na malém pásu na lavici. Nakonec jsme opět měli chvíli na samostatnou práci, je nás dost, kdo už potřebujeme od paní učitelky další úkoly, protože ty své máme hotové.
V poslední části vyučování jsme se posunuli od hrubé verze dopisu pro jaro ke konzultacím a někteří dokonce k přepracované verzi. Zítra zkusíme všichni přepracované verze dokončit a udělat korektury, abychom je ve čtvrtek mohli přepsat "na čisto" a při výtvarce dozdobit.

Středa 26. 2.
Dneska se nám moc dobře nepracovalo :-(. Začali jsme nesplněnými úkoly, pak zbytečnými chybami, když jsme odbyli práci na obrázku hračky v angličtině, díky kterým jsme nemohli pracovat podle plánu, pokračovali nedodržováním pravidel na počítačích a na konec ještě neplněním úkolů a obtěžováním ostatních při psaní dopisu jaru. Nejhorší na tom je, že to vždy způsobí jen pár z nás a ti ostatní jsou pak zbytečně otrávení a nedobře se nám pracuje. Tak snad bude zítra líp.
V angličtině jsme se dnes učili opakovat výslovnost anglické abecedy podle písničky (http://www.youtube.com/watch?v=zAlX1V3lK5s) na interaktivní tabuli a pak sami zkoušeli hláskovat názvy svých hraček pro kamarády, kteří nás zpovídali, jaká je naše oblíbená hračka. Jen jsme to moc nestíhali, viz. výše.
Na matiku jsme šli na počítače. V první části hodiny jsme pracovali na slovních úlohách, každý svým tempem. Vzali jsme si s sebou smazávací tabulky, tabulky násobků a počítadla. Paní učitelka nás nutila si úlohy kreslit a bylo to tak pro mnohé lepší, pak věděli, jak počítat. Nejlépe se vedlo Elišce Kř., která všechny úlohy měla bez chyby. V druhé části hodiny jsme pak mohli každý počítat na Matematice Hrou, kde jsme si mohli vybrat buď sčítání a odčítání do sta nebo násobilku. Někteří z nás se setkali se znakem pro dělení a přišli si k paní učitelce pro vysvětlení.
Protože jsme v pondělí pracovali velmi pilně, zvládli jsme prvouku na celý týden a mohli se tak věnovat dokončování dopisu jaru. Téměř všichni ho už máme buď hotový nebo dokončujeme psaní "načisto". Jen ti, kteří neplnili své povinnosti mají úkol navíc, musí přepracovanou verzi napsat doma zítra ji přinést celou zkontrolovanou.
Na závěr jsme si zahráli hru na "Tleskanou" - v kruhu říkáme čísla od jedné vzestupně, ale pokud na nás vyjde násobek daného čísla, musíme mlčet a jen tlesknout. Kdo se splete, musí se posadit. Po prvním zkušebním kole jsme se pustili do "ostré" verze a bylo zajímavé sledovat, jak se opravdu moc a moc snažíme, abychom nevypadli. Zvládli jsme dvě kola a dost z nás vyhrálo dokonce dva body :-).

Čtvrtek 27. 2.
Bylo líp :-) A myslím, že to je vždycky pro všechny příjemnější :-).
Matika byla zahájena tradiční rozcvičkou, dnes slovními nakupovacími úlohami. První dvě byly snadné, aby všichni měli možnost získat alespoň dva bodíky, třetí sice nebyla těžká na počítání, ale na přemýšlení, povedlo se ji vyřešit dvěma z nás - Brunovi a Honzíkovi. Hlavní práce nás čekala po rozcvičce na autobusu. A nebyla snadná. Rozdělili jsme se do trojic, připravili si autobusy, zastávky i figurky a přemýšleli a zkoušeli a přemýšleli a zkoušeli. Společnými silami jsme to nakonec dohromady dali :-). Spokojen může být ten, kdo se opravdu snažil manipulací s figurkami úkol vyřešit.
Nové téma, nová čtenářská dovednost na nás čekala ve čtení s porozuměním. Věnovali jsme se jí hned po kontrole dobrovolného domácího úkolu, který dnes splnilo mnoho dětí. Jmenuje se záměr autora a paní učitelka nám připomněla, že jsme se s ní setkali zatím jen jednou, když jsme vloni pracovali s knížečkou o želvách. Ukázali jsme si první tři záměry, důvody, proč někdo píše a pak se pustili do prvního textu - o džungli. Nejdříve jsme si vysvětlili slova, kterým jsme nerozuměli. První slovo bylo "zploští" a Laduška dokázala přijít postupným převáděním na známější slova dojít až k významu "placka, placatý, zplacatí". Druhé byly "blány". Tady jsme na žádnou podobnost nepřišli, ale zjistili jsme, že nám může velmi dobře pomoci obrázek u textu, na kterém blány mezi prsty žáby byly velmi dobře vidět. Výborně jsme zvládli i všechny úkoly, které u textu byly. Trvalo nám to dlouho, takže druhý příběh už jsme nestihli, ale radostně jsme si ho vyžádali jako dobrovolný domácí úkol :-).
Než jsme začali čtenářskou dílnu, dostal Kuba pochvalu za další (a velmi kvalitní) zápis do čtenářského deníku. Pak nám paní učitelka pověděla, že když už teď píšeme do něj, nebudeme dál zpracovávat listy na čtenářský strom. Při soupisu, kdo z nás kolik nanosil, jsme bohužel zjistili, že někteří nepřinesli ani jeden :-(. To velká radost nebyla. Zítra musíme všichni přinést své růžové čtenářské notýsky. Pak už byla čas na čtení. Ve třídě bylo takové ticho, že by bylo slyšet upadnout špendlík na zem. Po skončení času jsme buď chtěli ještě číst, nebo spát :-). Místo toho jsme si vyjasnili neznámá slova a mohli se chystat na výtvarku.
Své dopisy jaru jsme nalepili na velké čtvrtky a pak se z autorů textů stali autory obrazů a pokusili se dopis jaru přenést do ilustrací. Pracovali jsme temperami, nesměli jsme umazat nalepený dopis a museli pokrýt celou plochu barvou. V podstatě všem se to povedlo :-). Uvidíte na výstavě, informace o ní si nesou děti v sešitech pro rodiče.

Pátek 28. února
Dnešek byl o dost jiný, než jiné pátky. První hodinu jsme ještě měli normálně matiku. Při rozcvičce jsme řešili nakupovací slovní úlohy a kromě zjišťování celkové ceny přemýšleli, kterými mincemi můžeme nákupy zaplatit. To jsme potřebovali nacvičit, než jsme se ve skupinkách pustili do řešení ne úplně snadné úlohy v učebnici. Vždy jsme se nejdříve poradili o postupu, pak si ho představili, poté řešili a nakonec zjišťovali, jestli jsou naše výsledky správné. Skvěle jsme dokázali popsat, proč některé výsledky správné nejsou. Na závěr hodiny jsme udělali úkol ze včerejška, který jsme nestihli. Pátrali jsme po tom, kolik obdélníků daného obsahu vidíme v obrazci v učebnici (i na tabuli).
V průběhu druhé i třetí hodiny jsme zvládli vždy dvě aktivity. První pokaždé znamenala, že jsme se proměnili v "pokusné králíky" (Bruno žádal mrkvičku :-) a pomohli paní učitelce s ověřením aktivit pro nějaký projekt, který dělá společně s paní učitelkou Katkou. V jedné jsme se měli postavit na názorové škále tak, abychom vyjádřili svou odpověď na otázku "Kde bychom chtěli raději žít?" a na výběr jsme měli Česko nebo Vietnam nebo někde mezi tím. Svůj výběr postavení jsme pak zdůvodňovali a své odpovědi nahrávali paní učitelce na diktafon. Při druhé aktivitě jsme si prohlíželi obrázky rozvěšené po třídě, přemýšleli, jací jsou lidé na nich, co nás k tomuto tvrzení vede a své komentáře psali na samolepící lístečky a lepili je k obrázkům.
Druhé části hodin byly věnované oslavě a rozlučce. Slavili jsme Klářiny osmé narozeniny, napsali jí svá přáníčka, proč ji máme rádi, přečetli a paní učitelka je nalepila na Ostružinkův list. Od Klárky pak děti dostaly gumové medvídky. Rozlučku jsme uspořádali pro Honzíka, který se vrací zpátky na Moravu. I jemu jsme psali na ostružinové listy. Nejen, co se nám na něm líbilo, ale i přání do budoucna.
Poslední hodina byla dlouho očekávaná, protože je konec měsíce a tím pádem jsme se mohli těšit na drahokamy do našich pokladniček, které jsme si spolu se strážnými duchy vyrobili při výtvarce. Nejvíc bodů získala Valča, protože měla nejen hodně dobrovolných domácích úkolů, ale také vůbec nezapomínala plnit své povinnosti. Protože kdo se chová podle pravidel v hodinách i o přestávkách, zajímá se o dění ve škole a je ochoten udělat i něco navíc a nosí všechny úkoly a pomůcky, ten je na tom hodně dobře.
Před rozloučením jsme dostali hodnotící smajlíky za únor, zabalili jsme si desky s pracovními listy ke kontrole pro rodiče a mohli jsme se rozejít na prázdniny. Tak ať si je hezky užijeme :-).