Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. týden

17. 2. 2014

Pondělí 17. února
Ráno jsme si rozdělili služby (velkou pochvalu si zaslouží Eliška Kř., která sama od sebe při jejich rozdělování vyměňovala cedulky s našimi jmény na nástěnce) a zahájili nový týden. Své víkendové zážitky jsme tentokrát sdíleli v kroužku na polštářcích před tabulí (někteří z nás si stále od vánoc vypraný polštářek nepřinesli), zatímco paní učitelka si vybrané věty zaznamenávala, abychom s nimi mohli pracovat na češtinářském učivu o podstatných jménech. Ke svým zážitkům jsme každý odpovídali na jednu doplňující otázku, kterou pro nás vymysleli kamarádi. Paní učitelka na závěr ohodnotila naši práci, až na jedinou výjimku jsme dostali pochvalu, protože naše zážitky byly alespoň ze dvou vět (a někteří dokonce napsali vět daleko více a jejich zážitek se už podobá pěknému vyprávění). Poté jsme se vrátili do lavic a paní učitelka psala některé naše věty z deníčků na tabuli. Mile jsme ji překvapili a potěšili, protože ať udělala jakoukoliv chybu, hned jsme ji odhalili :-). Velmi dobře se nám dařilo i odhalovat všechna podstatná jména a nerozházely nás ani množná čísla, ani rozličné pády. Jediné, s čím se nám občas spletla, byla přídavná jména. Ale je to o tréninku, není kam spěchat.
Matematiku jsme zahájili rozcvičkou s myšlenými čísly za pomoci krabiček od vajíček, která přinesla Valča. Svá řešení jsme si vysvětlovali, aby měli všichni možnost pochopit, jak se který úkol řeší. Abychom mohli pracovat na dalším úkolu, vyplnili jsme si společně tabulku násobků do šesti. Pak už jsme řešili rovnice a nerovnice, kde jsme nejdříve počítali příklady a pak je na základě jejich výsledků porovnávali. První sloupeček jsme udělali společně, druhý máme za domácí úkol. Valča přinesla další vytvořené střihy na pokojíček z pěti čtverců, v tuhle chvíli nám chybí už jen dva. Eliška Kř. a Lucinka splnily dobrovolný domácí úkol a vymyslely a napsaly slovní úlohy na násobení šesti, které jsme řešili. Také jsme si zakroužkovali další samostatné úkoly v učebnici, na kterých budeme v dalších dvou týdnech pracovat.
Po hrací přestávce jsme si četli další pohádku o Ostružinkovi, v které jsme se konečně dozvěděli, jakou moc má kouzelný drahokam. Abychom uzavřeli téma o úrazech, rozdělil jsme se do čtyř skupin a zpracovali obecné plakáty o první pomoci při úrazech. Měli jsme stanovena čtyři kritéria, která jsme se snažili dodržet - plakát musí na první pohled zaujmout, musí být srozumitelný, dobře čitelný a nesmí na něm žádná hlavní informace chybět. Paní učitelka mezi námi procházela a zaznamenávala si, co se nám daří a čím si práci komplikujeme. Po skončení jsme si plakáty vyvěsili na tabuli a podle stanovených kritérií práci ohodnotili.
Na závěr jsme si zapsali, co se nám dnes v učení povedlo a mohli se rozloučit.

Úterý 18. února
Po zahájení nového dne jsme si ve dvojicích zkontrolovali domácí úkoly a opravili případné chyby. Matematickou rozcvičkou byla dnes Sova s osmi slovy, která jsme si nejdříve ve dvojicích napsali na lístečky, abychom mohli snadněji vyřazovat ta, která se nehodí. První úkol byl z učebnice, po druhé jsme hráli proti paní učitelce a nakonec jsme si to zkoušeli ve dvojicích.
Po rozcvičce přišly na řadu střihy pro pokojíčky. Dnes už jsme dostali jen papíry se čtvercovými sítěmi a naším úkolem bylo vybrat si střih z nabídky v učebnici, překreslit si ho na připravený papír, pokreslit stěny pokoje, vystřihnout a slepit. Eda přišel na to, že zase jedna stěna bude chybět, protože máme střih jen z pěti čtverců a Honzík odhalil, že chybějící stěnou nebude tentokrát strop, ale jedna z bočních zdí. Pak už jsme se dali do práce. Hotové stavby jsme pokládali na tabuli a na závěr hodnotili, kdo dodržel přesnost a u koho hrany nevznikly. Navíc jsme zjistili, že si někteří z nás vybrali střih, z kterého se pokojíček postavit nedal. A zjistili jsme, že v nabídce byly dokonce takové chytáky dva. Zbývající čas do konce hodiny jsme pracovali samostatně.
Na začátku češtiny jsme si rozdali a zapsali domácí úkoly - vybarvování políček s podstatnými jmény a pak luštili dvojsměrku z tabule. Vyhledávali a vyškrtávali jsme podstatná jména a ta, která označovala zvířata, jsme zapisovali do sešitů. Všech pět vypsaných zvířat jsme pak uspořádali podle abecedy, jako kdybychom je řadili do rejstříku v atlase. Do konce školního roku máme za naučit se celou abecedu zpaměti. Se včerejšími lístečky se jmény jsme pracovali po trojicích. Domlouvali jsme se, jestli označují mužské nebo ženské vlastní jméno a lepili je do sloupečků. Zjistili jsme, že i příjmení patří mezi vlastní jména a že je všechny píšeme s velkým písmenem, i když nejsou na začátku věty. Ve stejných trojicích jsme pak hráli upravenou verzi "země, město" - my jsme měli "osoba, zvíře, věc a taky body". Dost jsme si dávali pozor, aby naše slova neslyšela ostatní skupiny, protože když se některé slovo objevilo víckrát, měli jsme za něj jen pět bodů. Po čtyřech kolech jsme sečetli body, které ale nebyly konečné, ke slovu ještě přišla paní učitelka a odečítala body za chyby. Zvítězila skupiny Vojta, Verča, Míša, která nasbírala 105 bodů a o žádné kvůli chybám nepřišla.
Ve čtení s porozuměním jsme dnes dokončili téma "Hlavní myšlenka a detaily". Na textu o pokaženém pikniku jsme pracovali všichni společně a velmi dobře. Textem o pandě jsme pak řešili ve trojicích a u žádného úkolu jsme se nenechali zmást a všude jsme si byli jisti důkazy. Při jazykovém úkolu jsme se dostali je slovům opačným, neboli antonymům. Hned jsme si je zkoušeli vymýšlet a dali jsme jich dohromady velkou spoustu. Kdo chce, může poslední list s textem o hadovi vypracovat jako dobrovolný domácí úkol na čtvrtek.
Poslední dvě hodiny jsme tělocvik nahradili matematikou. Na opakovaná přání jsme nejdříve rýsovali a měřili obdélník. Seznámili jsme se i s pojmem úhlopříčka, využili jsme ji, abychom rozdělili obdélník na dva stejné trojúhelníky. Po rýsování jsme se konečně dočkali samostatné práce, někteří si o přestávce přišli říct o další práci, protože všechny úkoly na celých čtrnáct dní zvládli během dvaceti minut.
Po přestávce jsme po samostatné přípravě společně řešili šipkové rovnice. Museli jsme použít přesně tři šipky a přijít na více řešení (existovala dokonce čtyři). V lavicích jsme používali figurky (tedy dost jich paní uklízečka při úklidu posbírala!) a pak chodili zapisovat svá řešení na tabuli a na sobě samých u velkého krokovacího pásu ověřovali správnost řešení. Posledním úkolem byla oprava rovnic a nerovnic. Výsledky jsme si zapisovali nad příklady a opravovali ty, které byly chybně, záměnou čísla, nesměli jsme měnit znaménka. Kdo byl hotov dříve, mohl ještě řešit samostatné úkoly.

Středa 19. února
Ještě před začátkem vyučování jsme si navzájem ukazovali své oblíbené hračky, sešlo se jich opravdu mnoho druhů. Při angličtině jsme si pak hračky představovali, povídali jsme si, od koho je máme, jak dlouho, ... samozřejmě česky :-). Společně jsme si pak říkali, jaké barvy jsou na našich hračkách a nakonec kreslili své hračky na plakáty a popisovali je. Když jsme si nepamatovali, jak je barvy nebo jiná slova píší, chodili jsme se ptát paní učitelky.
Matematickou rozcvičkou dnes byly tři slovní úlohy na násobení dvěma a čtyřmi a také na sčítání průběžných výsledků. Mnoho z nás získává čím dál víc bodíků :-). Rozcvičení jsme se pustili do (pro nás zatím stále dost obtížné) slovní úlohy, kterou nám paní učitelka předpřipravila na tabuli a kterou jsme si zahráli jako divadlo, abychom dokázali najít odpověď. Dalším úkolem bylo vyluštit v "šibenici" název nového matematického prostředí, s kterým budeme od nynějška také pracovat. Porazili jsme paní učitelku a vyšlo nám "násobilkové obdélníky". Než jsme si je vysvětlili společně, zkusili jsme podle jednoho už hotového přijít na způsob řešení sami. A některým se do skutečně povedlo. Rohová čísla se násobí a výsledek se zapisuje mezi ně. Společně jsme vyřešili oba první jednoduché obdélníky a nakonec se věnovali samostatné práci buď na dokončení včerejšího "škrtni a oprav chybu" nebo vlastních úkolů.
Na začátku prvouky jsme si rozdali nové úkoly do Víš, co čteš, pak si povídali o různých typech obvazů, ukazovali si, jak s nimi pracovat a paní učitelka nám čtyři cvičené nechala ve třídě, abychom si mohli obvazování zkoušet sami ve volných chvílích.
Dnešním tématem byla "nemoc" a my jsme si povídali, jaké máme s nemocemi zkušenostmi, řešili jsme teplotu, přemýšleli jsme, jak nemocem předcházet. Vznikl nám dlouhodobý domácí úkol - prosím rodiče o spolupráci a podporu :-) - začít se pravidelně otužovat nejdříve vlažnou a později studenou vodou večer po sprchování nebo koupání. Dostali jsme se ke zdravé stravě, nejdřív jsme sami přemýšleli, jaké jídlo a pití našemu zdraví prospívá, a pak třídili obrázky a diskutovali i nad tím, jak je to například s ovocnými 100% džusy, müsli tyčinkami, ...
Na závěr jsme si opět zaznamenali své dnešní úspěchy do notýsků.

Čtvrtek 20. února
Sčítání a odčítání, které jsme si mohli usnadnit, nás čekalo při rozcvičce. A opravdu někteří z nás na vychytávku přišli :-). Hlavním úkolem byla dnes zvířátka dědy Lesoně, která jsme zkusili nejdříve každý sám (největší problém měli ti, kteří neměli ikony vůbec, nebo jich měli málo, takže přestávky trávili jejich vyráběním), a potom společně. I když nám práce s nimi docela jde, vysvětlit postup své práce ostatním, to je pořád tvrdý oříšek. Nakonec jsme si hráli se dřívky, dnešní úkol už nás docela potrápil. Měli jsme z tradičního obrazce tří trojúhelníků přemístěním dvou sirek vytvořit jeden trojúhelník a dva čtyřúhelníky. Nejdřív to vypadalo, že s úkolem nehneme, ale postupně se přidávali další a další, že už to mají, a nakonec jsme na řešení přišli skoro všichni. Někteří z nás sice na řešení přišli také, ale pořád se jim nezdálo, protože "Kde je ale ten druhý čtyřúhelník?".
Ve čtení s porozuměním jsme nejdříve zkontrolovali dobrovolné domácí úkoly a pak se pustili do dalšího tématu "Kdo, co, kde, kdy". Na prvním textu společně a s druhým jsme pak zkusili pracovat ve dvojicích. Jsme fakt dobří, velmi se nám dařilo. Při této práci jsme narazili na další latinské slovo - antonymum a sami jsme zkoušeli slova opačná vymýšlet. A dali jsme jich dohromady hodně.
Dílnu čtení jsme věnovali ukázce prvního zápisu do čtenářského deníku, abychom věděli, jak na něj i doma, až dočteme další knihu (jakmile začneme zapisovat do deníku, přestáváme vytvářet listy na čtenářský strom). Postupně jsme zapisovali základní informace o knize, pak jsme psali o vlastnostech postav a o tom, co nás zaujalo, překvapilo, naštvalo, potěšilo, ... a nakonec kreslili obrázek s popiskem jako ilustraci k přečtené knize (kdo obrázek nestihl, dokončí doma).
Při výtvarce a pracovce jsme dokončovali své strážné duchy a vyráběli pokladničky na odměny za dobrovolné úkoly. Z různobarevného filcu jsme vystřihovali jednotlivé dílky svých ozdob a pak je lepili na lahvičky.

Pátek 21. února
Matematickou rozcvičkou byly tři na sebe navazující slovní úlohy. Při první jsme zjišťovali celkovou cenu pěti rohlíků, když víme, kolik stojí jeden, při druhé jsme to samé zkoušeli na žvýkačkách a ani s jednou jsme neměli větší potíže. Zato třetí úloha nám dala zabrat. Měli jsme totiž rozhodnout, zda nám na tento nákup stačí dvacetikoruna. A ačkoliv jsme věděli, že rohlíky byly za deset a žvýkačky stály osm korun, přesto si polovina z nás myslela, že to stačit bude, a druhá polovina, že ne. Zakapaný pes byl totiž v těch zbývajících dvou korunách, které pro někoho byly nepřekonatelnou překážkou a nešlo nám pochopit, že skutečnost, že nám ještě u poklady vrátí neznamená, že na nákup nemáme dost peněz. Tak uvidíme příště :-). Hlavním úkolem dnešní hodiny byl autobus. Rozdělili jsme se do skupin a připravili si všechny potřebné pomůcky. Společně jsme procházeli tabulkou, kterou paní učitelka překreslila na tabuli, přemýšleli nad řešením a ověřovali si ho na figurkách. Většina z nás pracovala velmi dobře a dokáže již bez figurek zjistit, kolik kde vystoupí nebo nastoupí anebo pojede mužů i žen. Poslední úkol spočíval v odhalení rytmu písmen a barev zároveň. Dokončit řadu písmen a vybarvit je nebyl problém, ale zjistit, kolik je v řadě různých znaků, to už bylo něco dohadování.
V češtině jsme se zaměřili na správné psaní vlastních jmen osob. Společně jsme začali, abychom si ukázali, jak na to, a pak již pokračovali samostatně. Doplňovali jsme počáteční jména významných osobností a protože jsme skoro nikoho neznali, paní učitelka nám je všechny našla a promítla na interaktivní tabuli. Kdo chce, může na pondělí splnit dobrovolný domácí úkol a o jedné osobnosti zjistit alespoň dvě zajímavé informace pro ostatní.
Před přestávkou jsme si ještě povídali o tom, co nás bude čekat v dílně psaní. Protože za měsíc začne jaro a v polovině března bude ve Staré škole výstava s jarními hrami, zaměříme tentokrát pozornost k jaru i v dílně psaní. Budeme psát dopis jaru.
V první hodině věnované tomuto tématu jsme dali dohromady myšlenkovou mapu o jaru a náležitosti dopisu. Nejdříve jsme každý sám psali, co nás napadne, když se řekne jaro, pak sdíleli své nápady ve trojicích a případně si i doplňovali myšlenky kamarádů a také se snažili sdružit související nápady k sobě. Na tabuli jsme pak z našich map dali dohromady jednu velkou společnou a na ní si i vysvětlili, jak budeme svůj text v dopisu členit do odstavců.
Poslední hodinu byla hudebka a hned na začátku jsme dostali netradiční úkol. Paní učitelka nám ukázala notový záznam písničky, s kterou budeme dnes pracovat a my jsme za použití flétny zkoušeli přijít na to, co je to za písničku. Ale nesměli jsme to nikomu prozradit. Pak jsme se dali do rytmu. Nejdříve jsme hráli na tělo, pak na nástroje a pak jsme se rozdělili na poloviny a zahráli jak orchestr. Po tomto nácviku přišla na řadu melodie. Popsali jsme si jednotlivé noty a takt po taktu se prokousávali nástrahami střídání tónů. V průběhu již další z nás poznali, o jakou písničku se jedná, ale ještě jsme to nikdo neprozrazovali. Jakmile jsme zvládli melodii flétnu, zkombinovali jsme flétny, dřívka, bubínky, tamburíny dohromady a zahráli jak na koncertě. A co to bylo? Přece "Běžela ovečka".