Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. týden

10. 2. 2014

Pondělí 10. února
První hodinu jsme si rozdělili služby a zahájili nový týden. Ve čtveřicích jsme si vyprávěli o tom, co jsme zažili o víkendu. Pak nám paní učitelka řekla, čemu se budeme v tomto týdnu v českém jazyce věnovat, a co konkrétně nás čeká dnes. Na tabuli bylo devět slov, pod každým záhadná kombinace křížků a koleček a my jsme měli za úkol ve dvojicích zkusit vymyslet, co který značka znamená a proč. Po přípravě jsme to společně dali dohromady. Zjistili jsme, že:
svislá čára = oddělení slabiky
x = souhláska
o = samohláska
dvě oo v oválu = dvojhláska
x v o = slabikotvorná souhláska (a ty máme v češtině dvě - r, l)
Jakmile jsme tohle vyřešili, čekal nás úkol s přiřazováním slov k jejich zašifrovaným kódům složených z koleček a křížků. Povedlo se nám pospojovat všechna slova s jejich šiframi a tak jsme se rozdělili do čtveřic a začali pracovat na vytváření stejného typu úkolu pro ostatní skupiny. Sice jsme to ještě nestihli, ale zítra práci určitě dokončíme a pak uvidíme, jestli ostatní naše hádanky vyřeší. Nakonec jsme si zapsali úkol na pátek - na pracovním "pololistu" budeme trénovat psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách a k tomu ještě hledat slova právě se slabikotvornými souhláskami.
Matiku jsme zahájili rozcvičkou se třemi hádankami "Myslím si číslo" a obhajovali svá řešení. Poté jsme pracovali v učebnici na vybarvování geometrických tvarů a vysvětlovali si, proč je naše řešení správně a jiné ne. Ve skupinách jsme pak řešili slovní úlohu a snažili se prezentovat ostatním své způsoby řešení, ale moc nám to nešlo. Nejlepšími vysvětlovači byli Kuba a Honzík, každý s jinou strategií. Posledním úkolem bylo skládání dvou stejných parket do obdélníků, našli jsme sedm různých řešení. Za úkol máme vyřešit první sloupeček rovnic a nerovnic na straně 16, cvičení 3 a přemýšlet při tom, jak si práci s počítáním usnadnit.
Než nám paní učitelka začala číst novou pohádku o Ostružinkovi, měli jsme zavzpomínat na naše úrazy a jeden z nich si nakreslit nebo napsat a také přidat, co jsme po něm dělali. Tyhle své zážitky jsme pak sdíleli s kamarády ve třídě. I Ostružinku měl v pohádce potkat jeden úraz a naším úkolem bylo pozorně poslouchat a poznamenat si, co to bylo za úraz a jak ho Ostružinka řešil. Se svými zápisky jsme se sešli na koberci a společně jsme si o úrazech docela dlouho povídali, protože zážitků máme opravdu hodně. V křížovce, díky které jsme si zopakovali pobytová znamení jsme vyluštili "první pomoc" a kreslili nebo psali, co se nám pod tímto pojmem vybaví, a pak si to navzájem na koberci pověděli. Bez potíží jsme dali dohromady čísla tísňového volání a pak ve dvojicích luštili, který obrázek patří ke kterému úrazu. Jeden jsme si vybrali. nacvičili ho jako krátké divadlo a když jsme ho sehráli, hádali ostatní, o jaký příběh jde. Nejvíce nás zaujala zlomenina po pádu ze stromu, tu nás hrálo nejvíc. Na závěr jsme ještě pracovali s telefonním hovorem na číslo 155, naším úkolem bylo uspořádat z sebou věty tak, aby dávaly smysl. Ve středu pak budeme první pomoc podrobněji trénovat.

Úterý 11. února
Po zahájení dne jsme se nejdřív podívali na to, jak jsme kdo řešili domácí úkol - jeden sloupeček rovnic a nerovnic. Bohužel se zas našli takoví, kteří úkol nesplnili! My ostatní jsme si pak říkali, jak jsme kdo počítali, abychom si práci usnadnili, a objevilo se několik různých způsobů. Poté jsme dostali od paní učitelky pruh s pěti čtverci, které jsme si rozstříhali a pak se z nich snažili sestavit střih pro pokojíček. Nyní již tedy máme podlahu a všechny čtyři stěny. Kdo měl pomalováno a poslepováno, mohl nakreslit svůj střih zezadu na tabuli anebo se připsat k již existujícímu. Podařilo se nám odhalit čtyři střihy, takže nám ještě čtyři chybí a kdo chce, může na nich pracovat dobrovolně doma a přinést je do školy. Většina navíc pracovala velmi pečlivě a skutečně lepila hrany přesně na sebe. Jiným ale přečnívaly stěny i o půl centimetru!
V českém jazyce jsme nejdřív dokončovali včerejší rozpracované šifry, které jsme si pak navzájem dávali luštit. Kromě jedné skupiny (která se místo práce bavila mezi sebou a na úkolu nepracovala) dokázali všichni vymyslet i více než čtyři zašifrovaná slova, vyluštit hádanky od ostatních a ještě najít chyby, kterých jsme se občas dopustili. Se slovy, která jsme sami vymysleli, jsme se pak seznámili s novinkou - podstatnými jmény. Letos nám půjde o to, abychom se je naučili poznávat (a případně i vymýšlet), v příštích letech se do nich pustíme daleko podrobněji. Nyní máme dvě pomůcky, jak podstatná jména poznat - označují názvy osob, zvířat, rostlin věcí a můžeme si na ně ukázat ten, ta nebo to. A Lucinka dokonce odhalila, že existuje množné číslo (i když tento pojem jsme si neříkali) a že pro určení toho, zda si ukázat ten, ta nebo to, si musíme slovo říci v čísle jednotném (pro nás tedy jen "jako když je to jenom jedno").
Po hrací přestávce nás čekalo několik důležitých věcí, které jsme potřebovali vyřešit. Nejdříve nám paní učitelka vysvětlila, jak budeme od teď pracovat s hodnocením své vlastní práce. Dostali jsme nové notýsky, které jsme si nadepsali a do kterých si na konci každého dne budeme zapisovat, co se nám v učení povedlo a co nám moc nešlo. A za pomoci těchto záznamů si pak na konci měsíce vybarvíme smajlíky, jako jsme to dělali při vysvědčení. Měsíční plány budeme dostávat dál, ale nebudeme do nich nic psát, budou nám sloužit pro přehled, abychom věděli, čemu se budeme během měsíce věnovat.
Pak nám paní učitelka četla druhou část pohádky o Ostružinkovi, a my jsme dozvěděli, že našel jeskyni a v ní drahokamy a že jeden si vzala  potkal ducha a ten mu řekl, že je strážce jeskyně a že jeho kámen má kouzelnou moc. A pak jsme byli naštvaní, protože jsme se nedozvěděli, jakou moc kámen má a paní učitelka nám to neřekla:-(. Tak si musíme počkat. Ale svého ducha jsme si každý vyrobili (tedy začali jsme vyrábět). Dostali  jsme od paní učitelky krásný kousek hedvábí a konturovacími barvami si na něj nakreslili obrázky, které budeme příště vybarvovat. Současně s kreslením jsme pracovali na čtyřech matematických úkolech - kdo chtěl sám, kdo ne, vytvořil si skupinky. Nejtěžší byl autobus, ne tabulka, tu jsme již zvládli dobře, ale doplnění do věty kolik se vezlo v autobusu mužů a kolik žen. To jsme si museli sehrát s figurkami a na závěr hodiny i s námi samotnými, abychom si uvědomili, že se nemůžeme řídit řádkem "jeli". Protože to bychom pak některé počítali víckrát.
Na závěr jsme kromě smajlíků zapsali do svých hodnotících notýsků a mohli balit.

Středa 12. února
Před angličtinou jsme opět trénovali písničku, kterou budeme moct zpívat zítra na koncertu. Pak už jsme se pustili do angličtiny. Dnes nás čekala práce s poslechem příběhu Teddy's adventure (http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/teddy%E2%80%99s-adventure). Nejdříve jsme několika aktivitami nacvičili porozuměním slovíčkům, která budou pro poslech klíčová. Pak jsme se rozdělili do skupin a v nich si pojmenovali velké obrázky z příběhu, po kterých bude naším úkolem pátrat. Jakmile jsme byli takto připraveni, přišel čas na samotný poslech. Měli jsme slíbeno, že ho uslyšíme dvakrát, ale nakonec jsme to skoro ani nepotřebovali, máme už asi vytrénované uši a opravdu jsme vše slyšeli na poprvé. Za odměnu jsme ještě vše zkoukli i s obrazem, který nás dost pobavil. Hodinu jsme zakončili pracovním listem a úkolem - přinést si na příští hodinu svou oblíbenou hračku.
Na matiku jsme šli do počítačů. První část hodiny jsme pracovali po dvojicích na slovních úlohách a většinou měli radost, jak se nám dařilo Trénovali jsme slovní úlohy s násobením. V druhé části jsme pak již pracovali samostatně na samotné násobilce.
Po hrací přestávce (dneska za námi přijela na návštěvu Katka) nás čekal dvouhodinovka prvouky, kterou jsme si dost užili. Po skupinách jsme studovali první pomoc u nejčastějších úrazů a pak je jako divadlo představovali ostatním. Byla to legrace, ale nebylo to zas tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Museli jsme si vše pečlivě připravit, abychom nepopletli pořadí jednotlivých činností, rozmyslet pomůcky, které k tomu budeme potřebovat, domluvit se, kdo co bude hrát, kdo co bude říkat. A zvládli jsme to moc dobře.

Čtvrtek 13. února
Velkou pochvalu si zasloužíme za cestování tam i zpět. Připojováním naší rezervované soupravy jsme nabrali zpoždění, takže do Národního muzea to byl skoro úprk. Ale počkali na nás, nakonec jsme obsadili celou kapacitu sálu. Koncert byl moc pěkný, přizpůsobený dětem, kdo chtěl, mohl se přidat k hudebním skřítkům tleskáním, pantomimou, pohybem. Viděli jsme nástroje, které pro nás byly novinkou. Využili jsme nacvičenou písničku. Před odjezdem jsme měli dost času, využili jsme ho k návštěvě Paláce knih Luxor, kde se nám moc líbilo, jen jsme byli někteří překvapení a zklamaní, že knihy i plyšáci jsou tak drazí. Ale papírnictví na Hlavním nádraží nám spravilo náladu.

Pátek 14. února
Matiku jsme začali rozcvičkou, ale byli jsme nějací ospalí :-( a moc se nám nechtělo přemýšlet. Poté jsme se pustili do násobilky šesti - rozepisovali jsme vše opakovaným sčítáním a k některým spojům vymýšleli i slovní úlohy. Ty jsme si zkoušeli kreslit na smazávací tabulky a naše nápady pak paní učitelka kreslila i na tabuli, přemýšleli jsme, které způsoby jsou nejrychlejší. Nakonec jsme vždy formulovali odpověď na zadanou otázku. Posledním úkolem byly ve dvojicích hry se dřívky, tentokrát jsme odebírali dřívka dvě a snažili se objevit i více řešení.
I dnes jsme v češtině pracovali na poznávání podstatných jmen. Na tabuli jich paní učitelka napsala velkou spoustu a my je barevně podtrhávali podle toho, jestli označovaly osoby, zvířata nebo věci. Nenechali jsme se zmást ani u věcí, které nám jako věci moc nepřipadaly. A protože nám to šlo opravdu dobře, mohli jsme podstatná jména vymýšlet i sami. Psali jsme je na malé samolepící lístečky a lepili na tabuli. Když jsme jich měli velkou hromadu, začali jsme je rozdělovat nejen podle toho, co označovaly, ale i jak jsme si na ně mohli ukázat. Nejdřív společně a pak už ve skupinách. Nakonec už nás čekalo jen doplňování chybějících písmen do jednoho cvičení a to se nám taky hodně povedlo, většina z nás má jedničky :-).
Po hrací přestávce jsme v dílně psaní dokončili encyklopedické texty o velrybách. Protože jsme každý končili jinak rychle, tak ti, co byli hotovi dříve, mohli začít chystat nástěnku pro jejich vystavení. Teď máme na zdi krásně modré moře s množstvím velryb s vodotrysky :-).
Při hudební výchově jsme si nejdřív povídali o včerejším koncertu, jaké nástroje jsme poznali a které se nám líbily a čím se podobají a čím se od sebe liší. A pak jsme trénovali na flétny tón c2 v kombinaci s tónem a1 a kromě pomlk nám šlo hraní moc hezky.
Na konci vyučování jsme si zapsali do notýsků, co se nám dnes (i včera) povedlo, případně nepovedlo a je potřeba říci, že mnoho z nás tento úkol zvládá skvěle.