Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. týden

2. 12. 2013

Pondělí 2. prosince
První hodina byla hlavně organizační, ale ani na deníčky jsme nezapomněli. Rodině Gruntových moc děkujeme za nádherný adventní věnec, který pro nás vyrobili, a jehož první svíčku jsme si dnes zapálili. Navíc jsme se seznámili se školním strašidlem. Jmenuje se Ypsilonek a straší jen ty, kteří ho neposlouchají a píší si ve slovech i/y bez používání pravidel :-). Jinak totiž vypadá docela přívětivě.ypsilonek.jpg
O přestávce nám paní učitelka přicvakla do učebnic matiky hodnocení naší samostatné práce za posledních 14 dní a na začátku hodiny jsme si pověděli, že do Vánoc bychom chtěli stihnout dokončit první díl, abychom po prázdninách mohli začít s dílem druhým. Domluvili jsme se, že opakovací úkoly, které jsou na konci učebnice pak budeme moci dělat doma a kdo bude chtít, bude si je moci nosit ke kontrole paní učitelce. Ve dvojicích jsme s figurkami a krokovacími pásy na lavici řešili rovnice s podmínkami (buď jsme směli použít jen jednu šipku nebo dvě šipky a hledali jsme více řešení). Společně jsme si pak svá řešení předváděli na velkém krokovacím pásu, abychom si ověřili, zda jsme pracovali dobře. Mnoho z nás ve své dvojici opravdu dobře spolupracovalo a diskutovalo nad způsoby řešení :-).
Po hrací přestávce jsme si nejdříve přečetli domácí úkol ze čtení, zkontrolovali splněné úkoly a rozdali nové čtení. Pak už nás čekala nová Ostružinkova pohádka. A v ní jsme se konečně dozvěděli, co je to ta "čantoryjka", bylinka, která může vyléčit malého veverčáka Zoubka. Kuba měl dobrý nápad, že se na ni (tedy na zeměžluč lékařskou) můžeme podívat doma v atlasech, a tak jsme si dali dobrovolný domácí úkol (je na čtvrtek, protože do té doby nebudeme ve škole). Léčení jsme se pak věnovali společně. My jsme vyprávěli, jak se léčíme, když jsme nemocní, a paní učitelka to všechno psala na tabuli. Zjistili jsme, že způsobů známe a využíváme opravdu mnoho. Objevily se i bylinkové čaje a my si vyhledali, že ten, který dal Rašelinka Ostružinkovi, byl lipový. Pak jsme dostali pracovní list, na kterém jsme bludištěm čar zjišťovali, jak se která ze tří nabízených léčivých rostlin na obrázku jmenuje. Byla to hluchavka, heřmánek a lípa. Každý z nás pak dostal přidělenou jednu z nich a bylo jeho úkolem nastudovat si během dvou minut o nejpodrobněji vše, co se o ní psalo na informační kartičce. Pak nás totiž paní učitelka rozdělila do soutěžních týmů a my museli při hledání odpovědí na její otázky přemýšlet, který z nás měl potřebnou informaci u své bylinky. Zvítězila skupina s deseti body.
Jakmile jsme se vrátili do lavic, přišla na řadu práce na tvorbě dotazníku pro analýzu do ekoškoly. Rozdělili jsme se do tří skupin a společnými silami dali dohromady otázky pro žáky, učitele a ostatní zaměstnance, které se týkají dopravy. Ty zítra rozdáme a požádáme všechny, aby nám je do středy vyplnili, protože ve čtvrtek je pak budeme vyhodnocovat.
Na závěr jsme odevzdali dvoutýdenní plány, bohužel je hodně z nás nemělo :-( a vybarvili si smajlíky za chování v prvním školním prosincovém dnu.

Úterý 3. prosince
I dnes jsme šatny a sprchy zvládli v pohodě. Stejně tak plavecký výcvik, všechny děti při něm vypadají spokojeně, i když věřím, že někteří po něm mohou být pěkně unavení, při zpáteční cestě občas i někdo usne :-).
Po návratu jsme roznesli do jednotlivých tříd prvního stupně dotazníky o dopravě (i my si je neseme domů), abychom mohli udělat analýzu pro Ekoškolu.

Středa 4. prosince
Cestu vlakem tam i zpátky jsme dokázaly zvládnout na jedničku, umíme se chovat opravdu vzorně :-). Z nádraží k divadlu nás vedly jednotlivé skupiny tentokrát již bez mapy, po paměti, a ani jedna nás neztratila. Před začátkem představení jsme měli dostatek času na svačinku i na nákup v občerstvení, skoro to vypadalo, že jsme od rodičů nedostali vůbec žádné jídlo :-). Představení bylo moc pěkné a ještě jsme si na konci mohli zatancovat s herci. Po vyzvednutí oblečení jsme se opět vrhli do nákupů (tentokrát suvenýrů) a prolézaček. Zpátky na nádraží nás odvedla paní učitelka. Zatímco jsme čekali, až se na tabuli s odjezdy objeví číslo našeho nástupiště, mohli jsme ještě chvilku strávit v papírnictví. A opět jsme zakoupili mnoho potřebností. Nakonec nám paní učitelka zadala domácí úkol a po příjezdu do Vraného nás odvedla do jídelny.

Čtvrtek 5. prosince
Omlouvám se za zpoždění, ale může za to Mikuláš :-). Ono nakoupit a pak "nabalíčkovat" 180 dárečků pro celý první stupeň, je docela časově náročné. Ale zase z nich děti dneska mohly mít radost.
První hodinu jsme pracovali pilně na matice, ale nejdříve jsme vyřešili všechny resty z minulých dnů (tedy domácí úkoly z divadla, dobrovolné úkoly o zeměžluči, ...). Než jsme začali dělit zvířátka dědy Lesoně (tentokrát už do tří stejně silných družstev), dost jsme se pobavili při "čtení" obrázků, které u úkolu byly. Nejvíc nás zaujala husa ovívající se vějířem, ale ani k ostatním jsme nezůstali neteční :-). Každý jsme si zkoušeli své vlastní řešení a pak ho společně sdíleli a vysvětlovali na tabuli. Dokážeme už se obejít bez milionů myší a to je super. Konec hodiny jsme věnovali samostatné práci.
Další hodinu jsme si dali dílnu čtení, zahájili jsme další lekci, tentokrát na téma "Co má postava cítí". Před ukázkou práce jsme si povídali o tom, co vůbec můžeme cítit, jaké pocity známe a sepisovali si je na čtvrtky, které pak paní učitelka vystavila na tabuli, abychom je měli k dispozici při plnění úkolu. Po ukázce od paní učitelky jsme se do čtení s cílem odhalit, co postava cítí, pustili i my sami. Příští týden lekci dokončíme sdílením našich záznamů.
Po hrací přestávce jsme začali se zimní výzdobou naší třídy a s výrobou Rašelinkových sáčků (i když v těch našich nakonec nebudou bylinky ani jiné koření). Někdo jsme stihli jednu, někdo dvě hvězdy a společně jsme je pak vylepovali do oken. K práci jsme poslouchali nejdřív Dvanáct měsíčků a pak koledy.

Pátek 6. prosince
Od rána jsme se nemohli dočkat, až nás navštíví Mikuláš s čerty a anděly - páťáci. Přesto jsme byli schopni první dvě hodiny pracovat. Nejdřív na matice. Prvním úkolem bylo zjišťování počtu kuliček (v našem podání krychlí), když informace v zadání byla jen ve zlomcích. Řešili jsme to dramatizací a zvládli jsme to v pohodě, až jsme paní učitelku překvapili. Ještě společně jsme pak hledali stejné časy na různých typech hodin (ručičkové a digitální). Ve dvojicích jsme hledali co nejvíce řešení, jak zaplatíme stanovenou částku zadaným počtem mincí. I když jsme udělali chybu, dokázali jsme ji odhalit. Dodržet totiž dvě podmínky naráz, to není nic snadného.
Druhou hodinu jsme zkombinovali český jazyk s dílnou psaní. Připomněli jsme si rozdělení hlásek na samohlásky a souhlásky a pak rozdělení souhlásek na tvrdé, měkké a obojetné. Tvrdé musíme umět vyjmenovat zpaměti, stejně tak tvrdé slabiky. Dostali jsme od paní učitelky zalaminovanou kartu s pomocníkem, kterou budeme teď pravidelně používat při každé práci (povinně). Poté jsme již pokračovali na dílně psaní, někdo dokončoval hrubou verzi, jiní již ve dvojicích konzultovali. Tentokrát jsme se při konzultacích zaměřili na výběr vhodných slov, která nám říkají jaké něco je. Příště již budeme někteří psát přepracovanou verzi. Uvidíme, jestli naše rakety do Vánoc dokončíme.
Po velké přestávce jsme začali s tréninkem na naše vánoční vystoupení, když se ozvaly obrovské rány na dveře, skoro to vypadalo, že se rozletí na kusy. Ale lekli jsme se jenom trochu, protože jsme věděli, že to budou páťáci. Do třídy se nám nahrnula spousta čertů, jeden Mikuláš a několik andělů. Od Mikuláše jsme se dozvěděli, že jsme príma třída, která dodržuje pravidla a pilně pracuje a že jediné, co je potřeba zlepšit, je příprava pomůcek na hodiny u některých z nás. My jsme pak zazpívali a od andílků za odměnu dostali balíčky ovoce a dobrot.
Do konce vyučování jsme pak velmi pilně nacvičovali a nutno podotknout, že jsme si většinu vymysleli sami. A při nácviku jsme se hodně snažili, takže nás paní učitelka chválila.