Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. týden

21. 1. 2014

Pondělí 20. ledna
Ráno jsme si rozdělili služby na nový týden a sdíleli své víkendové zážitky z deníčků v malých skupinkách.
Poté jsme se pustili do procvičování pravopisu. Chodili jsme si pro kartičky se slovy, v kterých chyběla i/y po tvrdých nebo měkkých souhláskách, nosili si je na lavici, odůvodňovali pravopis a zapisovali celá slova do sešitů.
Abychom si připomněli psaní ů/ú, využili jsme cvičení z naší učebnice. Postupně jsme si ho četli a společně odůvodňovali, kde bude u krátké, kde dlouhé a proč s čárkou nebo s kroužkem.
Matematiku jsme zahájili rozcvičkou - počítáním do dvaceti podle sčítací tabulky. Vypadá to, že začínáme zrychlovat :-). Velkým úkolem dnešního dne byl autobus a jeho novinka - rozdělení cestujících na muže a ženy. Rozdělili jsme se na trojice, připravili si autobusy, cestující (figurky)ve dvou barvách a lístečky se zastávkami. Paní učitelka připravila tabulku z učebnice na tabuli a mohli jsme vyrazit na cestu. Přemýšleli jsme, čím je tabulka jiná, Vašík přišel na to, že modré čtverečky znamenají muže a červené trojúhelníčky ženy. I my v lavicích jsme se domluvili, která barva figurek pro nás bude muž a která žena a pak už jsme řešili nastoupili - vystoupili - jeli a šlo nám to dost dobře.
Na konci hodiny jsme rýsovali čtverce. Spojovali jsme naznačené růžky a snažili se o pečlivou a přesnou práci.
Novou pohádku skřítka Ostružinky nám paní učitelka hned nerozdala, ale řekla nám, že se bude jmenovat "Plšík lískový". A my jsme na papíry kreslili a psali, co nebo koho si pod tímto názvem představíme. Své nápady a hlavně odpovědi na otázku "Proč si to myslíme" jsme si pak sdělovali v různých dvojicích. Paní učitelka nám pak obrázek plšíka lískového ukázala na velkém obrázku na interaktivní tabuli a my jsme se rozplývali nad tím, jak je roztomilý :-). Poté už jsme dostali pohádky a poslouchali předčítání od paní učitelky. Při následném povídání o pohádce vzal Edík paní učitelce "vítr z plachet", když počasí v pohádce přirovnal tomu, co máme my za oknem :-).
Abychom zjistili, čemu se budeme v prvouce tento týden věnovat, museli jsme rozlousknout Ostružinkovu hádanku. Prvním úkolem bylo doplnit chybějící i/y do slov . A odhalit, co vyjadřuje v hádance strom, co větve, co hnízda a co vejce, to nám pomohly matematické pyramidy (tedy naše sčítací trojúhelníky postavené vzhůru nohama). Každý zvládl kousek vyluštit a když jsme dali tyhle kousky dohromady, zjistili jsme, že naším tématem bude rok, roční období, týdny a dny v týdnu. Za domácí úkol máme do pracovního listu zapsat názvy ročních období a nakreslit, co v kterém rádi děláme.
Úkoly z Víš, co čteš si paní učitelka vybrala a pak už jsme pracovali s rozhovorem, který jsme si připravovali doma - o sněhulákovi a havranovi. Nejdříve jsme museli přesvědčit paní učitelku, jak víme, že se jednalo právě o tyto dvě postavy. To se nám povedlo a pak Edík s Vašíkem zkusili rozhovor sehrát před ostatními. Když si nevěděli rady, my jsme jim napověděli.
Posledním úkolem byl trénink kladení otázek. Zjistili jsme, že vymyslet otázky, na které najdeme odpověď přímo v textu, není vůbec jednoduché, takže to budeme dál pilně trénovat.

Úterý 21. ledna
Zase jsme před plaváním stihli hřiště, dneska jsme sice nemohli na klouzačky, ale provazová pyramida, kolotoče a houpačky byly v kurzu. Při plavání jsme měli "testy", dokazovali jsme, kolik toho uplaveme plaveckým stylem "prsa". Na to všechno se kromě paní učitelky tentokrát dívala i Barča, která potřebovala náslech ke svému učitelskému studiu. Po návratu jsme ještě měli dvacet minut času, který jsme využili u Marušky v družině dokončování pracovních listů.

Středa 22. ledna
Neoblíbená jídla byla tématem naší dnešní angličtiny. Každý jsme představili své obrázky a naučili ostatní, jak se naše jídlo anglicky řekne. Zase se nás sešlo více se stejným jídlem, ale už ne tolik, jako minulou hodinu s jídlem oblíbeným. Nejvíce nás nemá rádo čočku. Objevilo se ale i maso nebo ovocné knedlíky. Stejně jako minule jsme si i dnes vyrobili kartičky se čtyřmi vybranými jídly, která se chceme naučit a pak je společně procvičili. Paní učitelka nám pustila písničku, kterou jsme zpívali i vloni, a na které jsme nacvičovali otázku "Do you like ...?" a odpověď "Yes, I do." nebo "No, I don't." Poté jsme se přesunuli před tabuli a za pomoci našich obrázků odpovídali na tuto otázku paní učitelce. Příště už se budeme moci pustit do dotazníku a zjistit, jak jsou na tom s oblíbeností jídla ostatní.
V matematice jsme začali rozcvičkou podle sčítací tabulky a hned poté se rozdělili do trojic, protože nás čekal střih na jeviště. Povídali jsme si o návštěvě divadla, dali dohromady, že to, kde my sedíme, je hlediště a tam, kde jsou herci, to je jeviště. Od paní učitelky jsme dostali čtyři díly jeviště, lepenky a kdo chtěl, tak i čtvrtku a měli jsme své jeviště podle vzoru v učebnici postavit. Pomáhali jsme si, diskutovali, porovnávali a kontrolovali své výtvory s učebnicí (pošlu odkaz na video) a nakonec hodnotili výtvory ostatních. Zjistili jsme, že se nám někde povedlo a jinde nepovedlo přiložit přesně hranu na hranu, že jsme někde trefili a jinde ne položení stěn jako v učebnici. Své výtvory jsme si vystavili na parapet a pokračovali ještě ve skupinkách. Paní učitelka nám dávala matematické hádanky, my se radili, jak se vyřešit a výsledky pak psali na smazávací tabulku. Než jsme se však dozvěděli, jestli jsme odpověděli správně, museli jsme si navzájem představit způsoby, jakými jsme hádanku řešili.
Před koncem hodiny jsme ještě stihli měření čtverců, které jsme rýsovali minulou hodinu. Edík nám skvěle vysvětlil, jak správně měřit, a my jsme to podle jeho návodu zvládli. Zapsali jsme délku v centimetrech a přišli na to, že čtverec má všechny strany stejně dlouhé. U druhého čtverce jsme narazili na problém, že jeho strana měla délku 2 cm a ještě "jeden ten kousek za dvojkou". Někteří jsme věděli, že to jsou milimetry a zapsali jsme si tak 2 cm, 1 mm.
Po hrací přestávce jsme si představovali obrázky svých oblíbených aktivit k jednotlivým ročním obdobím a poté hodnotili, čí obrázky a proč se nám líbily, a jak nakreslené obrázky jsme neocenili. Potom nám paní učitelka rozložila na koberec množství barevných obrázků a my je měli přiřadit k ročním obdobím. Svá rozhodnutí jsme měli zdůvodňovat. Než jsme se do toho pustili, vysvětlovali jsme si navzájem význam některých obrázků. Po rozdělení jsme měli vytvořit cedulky s názvy měsíců a přiřadit je do správných ročních období. I to se nám povedlo a tak jsme každý do svého pracovního listu názvy měsíců zapsali, vybarvili jejich číselná označení podle období, do kterého patří a nakonec nalepovali černobílé obrázky. Na druhou stranu máme za úkol zapsat dny v týdnu, jak jdou za sebou, připsat, jak kterým říkáme a nakreslit, v které dny máme jaký svůj koníček.
Pak už byl čas na oslavu narozenin Lucinky Thao. Napsali jsme svá přáníčka, Lucinka napsala, proč je ráda, že chodí do naší třídy, zazpívali jsme, přečetli a předali přání a dostali na oplátku bonbóny. Tím máme zase velkou porci oslav za sebou, teď máme měsíc volno :-).
Závěr vyučování jsme věnovali nalepování dopisů do sešitů pro rodiče a pak už jsme se mohli rozloučit.

Čtvrtek 23. ledna
Po matematické rozcvičce jsme se pustili do násobilky čtyř. Na příkladu kolečkových bruslí jsme postupně vyplnili násobky až k příkladu 6 . 4 a šlo nám to dobře. Po vyplnění tabulky násobků 2, 3 a 4 jsme si někteří všimli, že v každém sloupečku nám výsledky stoupají podle toho, jakou násobilku máme, po dvou , po třech nebo po čtyřech. A Kuba přišel ještě na to, že některé příklady mají stejný výsledek a že jsou to jen dva prohození činitelé (tedy tohle slovo nám paní  učitelka neprozradila). Zvládli jsme i kus samostatné práce, při které jsme vymýšleli své vlastní příklady na sčítání do daného výsledku.
Při čtení s porozuměním jsme nejdříve dokončovali pracovní list z minulé hodiny. Ve skupinkách jsme pokračovali na grafickém záznamu o mravencích a jejich potravě a všechny jsme si pak vystavili, abychom si he prohlédli a zjistili, co se nám na nich povedlo a co ne. S využitím těchto pomůcek jsme pak odpovídali na otázky pod textem.
Pak nám paní učitelka rozdala poslední pracovní list pro nácvik čtenářské dovednosti posloupnosti a my jsme na něm pracovali samostatně. Nejdříve jsme si vytvořili grafický záznam do připravených okýnek (tedy ne úplně všichni, někteří jsme tento pokyn ignorovali) a pak podle něj odpovídali na jednotlivé úkoly.
Po hrací přestávce jsem dnes neměli dílnu čtení, ale vypravili jsme se hned na velkou výstavu o odpadech, obalech a nakupování. Úplně na začátku nám paní učitelka pověděla, kdo a pro ji pro nás připravil, a my jsme pak měli skoro čtvrt hodiny na samostatnou prohlídku. Jako první přišel za paní učitelkou Eda a už se ptal na to, co ho zaujalo. Proto jsme si mohli brát podložky a papíry a poznamenávat si své postřehy a otázky, abychom se jim pak mohli věnovat společně. Po tomto úvodu (ještě že byl, protože někteří z nás potřebovali dost času, aby se mohli i vyřádit s jednotlivými vystavenými věcmi, než byli schopni nějaké smysluplné činnosti) jsme se sešli na začátku výstavy a postupně si ji procházeli tentokrát s paní učitelkou. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací a aktivně přispívali svými zkušenostmi z domova. Došli jsme i na témata, která nás moc nepotěšila, ale třeba v nás aspoň trochu zapustí kořeny a v budoucnu se budeme chovat ke svému okolí šetrněji a při nakupování budeme přemýšlet. Vyzkoušeli jsme si, jak poznáme hliníkové obaly od železných, skoro jsme se o magnety poprali :-), obdivovali jsme bavlník, porovnávali různé druhy plastů a diskutovali nad polystyrénovými kelímky ze školního automatu na čokoládu, sledovali proces ve vermikompostéru, ukázali si postup výroby PET lahví, bědovali nad osudem orangutanů na Borneu a pěstitelů banánů v tropech, byli překvapeni množstvím kostek cukru v jednom litru coca-coly a nakonec si zahráli hru na lapače víček, v které jsme se zapsali do výsledkové listiny a zatím jsme na prvním místě v počtu pochytaných víček (ale zatím soutěžili jen tři třídy, na druhou stranu jsme porazili ty druhostupňové).
Po výstavní části na nás čekala část herní a tvořivá. Ukázali jsme se, kde se co dá dělat a pak se rozdělili na vyrábění a na hry. Zaujalo nás, kolik zábavných her se s odpady dá hrát. Házeli jsme víčky na terč z obarveného plata od vajíček, hráli hru na motiv naší Utopie s kelímky a lahvemi, cvrnkali slalomem víčka, hráli pexeso s odpady schovanými pod papírovými čepicemi, s víčky hráli dámu, atd. U vyráběcího stolečku vznikaly lodě a různé druhy panenek. Ani se nám nechtělo končit, ale paní učitelka nám pověděla, že kdo chce, může na výstavu chodit i po odpolednách a užívat si na ní s rodiči :-).