Jdi na obsah Jdi na menu
 


19. týden

6. 1. 2014

Pondělí 6. ledna
Ráno jsme se sešli v šatně a byli jsme tam jedni z nejhodnějších! Cesta do kostela, stejně jako zjištění, kde je, bylo pro některé z nás premiérou, ale teď už jsme všichni znalci :-).
A velikánskou pochvalu si navíc zasloužíme za vzorné chování v kostele, protože jsme tam byli v podstatě celý první stupeň, tedy cca 150 dětí. Vyslechli jsme si základní informace o kostelu a spolu s varhanami zazpívali několik vánočních koled.
Po návratu a svačince jsme se dali do "práce". Rozdělili jsme si služby, doplnili kalendář (dneska toho na něm bylo hodně moc k měnění), vybrali staré učebnice matiky a dostali nové, které jsme si hned nadšeně prohlíželi.
Rozdělili jsme se do skupinek, v kterých jsme během patnácti minut sdíleli podle deníčků své vánoční zážitky, a nebylo jich málo.
Po deníčcích jsme oslavili s Míšou její narozeniny. Zazpívali jsme jí, předali spoustu pěkných přání a na oplátku dostali sladkosti. V kroužku na koberci jsme si ukázali a zahráli novou třídní hru od Ježíška - Utopia. Vypadá to, že jsme ji pochopili všichni, protože jsme ji hned o přestávce chtěli hrát.
Paní učitelka nám pak rozdala plány na měsíc leden (od týdenních přes dvoutýdenní jsme se dostali k měsíčním), které jsme si prostudovali.
Po přestávce nás čekal poslední úkol, hra Ubongo. Rozdělili jsme se do čtyř týmů, protože hra je pro čtyři hráče, a paní učitelka nám vysvětlila pravidla. Někteří z nás hru znají, takže mohli radit ve svých skupinách. Udělali jsme malou změnu proti pravidlům, zatím totiž hrajeme bez časového limitu v přesýpacích hodinách, abychom měli čas a klid na porozumění a trénink.

Úterý 7. ledna
Díky znovu otevřené cestě kolem řeky přes Jarov, jsme dnes byli na plavání neuvěřitelně brzy. Ale vydrželi jsme čekat a pak plavali o sto šest. U mnoha z nás je vidět, jaký pokrok jsme již nyní, po polovině lekcí, udělali. Dokonce i ti z nás, kteří se vody báli, a za nic na světě by před kurzem do vody neskočili, dnes skákali (s páskem) do hloubky a plavali!

Středa 8. ledna
Při angličtině jsme dnes pracovali s jídlem a písničkou "Are you hungry?". Nejdříve jsme na několika hrách natrénovali potřebná slovíčka a pak s nimi pracovali na poslechu. Jídlu se budeme věnovat celý leden, takže máme za úkol do příštího týdne nakreslit na čtvrtku od paní učitelky obrázek oblíbeného a neoblíbeného jídla.
Při matematice jsme zahájili práci s druhým dílem učebnice. Povídali jsme si o obrázku na stránce 5 a pak poprvé rýsovali! Poznali jsme mnoho pravidel, která při tom musíme dodržovat, a dost se nám dařilo. A všem nám vznikla krychle, do které se dokonce můžeme podívat dovnitř.
I další hodinu jsme věnovali matice, tentokrát jsme po dvojicích nebo trojicích oblékali krychli. Vypadalo to snadně, ale v průběhu práce se začaly ozývat hlášky, že to vlastně moc snadné není. Přesto se některým skupinkám podařilo krychle obléknout. Společně jsme si pak ukázali práci s hady, kteří u barevných polí mají šipku na druhou stranu, než jsme byli zvyklí, a také věnovali čas výstavištím a samostatné práci.
Poslední hodina byla čtenářská a oslavovací. Prvním úkolem bylo shrnutí všech dosavadních pohádek z Víš, co čteš. Co nám chybí, to máme dodělat do pondělka.
Pak jsme psali přáníčka pro Valču, zazpívali jí, svá přání přečetli a dostali na oplátku sladká lízátka. Další oslava nás čeká příští týden a bude zase dvojitá, protože budeme slavit Verču a Toma.

Čtvrtek 9. ledna
Při matice jsme se "zasekli" na dědovi Lesoňovi, protože jsme se snažili si navzájem představovat své způsoby řešení, ale na druhou stranu to možná i některým pomohlo, aby při práci vždy používali ikonky. A úkoly jsme vyřešili všechny.
Čtenářskou dovedností procvičovanou v tomto týdnu je "posloupnost", tedy jak jdou jednotlivé věci za sebou. Připomněli jsme si význam signálních slov a díky nim a také grafickému znázornění jednotlivých textů jsme bez potíží splnili jednotlivé úkoly.
Protože už s postavami v našich knihách pracujeme čtyři měsíce, čekal nás dneska úkol vymyslet, na co bychom se své postavy chtěli zeptat. Jednu otázku jsme měli vytvořit ještě před čtením a týkala se dosavadního průběhu celé naší knihy. Během čtení jsme pak tvořili otázku přímo k tomu, co jsme se dnes dočetli. Na závěr jsme si povídali o tom, co nás na čtení bavilo (dnes to bylo hlavně množství přečtených stran, vypadá to, že jsme na svou zvyšující se rychlost pyšní) a navzájem jsme si vysvětlili významy slov, kterým jsme nerozuměli.
Velká akce pak přišla při výtvarce s pracovkou. Stali se z nás skuteční krejčí a švadleny. Nejdříve jsme si vymysleli, co budeme šít, pak si nakreslili vzor na čtvrtku, překreslili dvakrát na vybranou látku, vystřihli a dali se do sešívání. Tedy, když to vidím, popis zní dost jednoduše, ale nic snadného to tedy nebylo. Ale všichni jsme se moc a moc snažili, takže příští hodinu práci určitě dokončíme a pak budeme čekat doma na velké pochvaly :-).

Pátek 10. ledna
První hodinu byla matika a zvládli jsme všechno, co bylo v plánu. Nejdříve jsme oblékali krychli, tentokrát ale jen na interaktivní tabuli, ale zase za podmínky, kterou jsme si museli nastudovat a navzájem vysvětlit. Pak jsme dokončovali barevný rytmus spirály a pracovali samostatně. (Je potřeba, aby ti, kteří chtějí dokončovat samostatnou práci doma, řešili tyto úkoly až po skončení týdne, jinak nemají ve škole co dělat a nudí se.) Nakonec jsme se seznámili s geodeskami. A dost nás to bavilo, dokonce tak, že jsme si je půjčovali i o přestávkách. Modelovali jsme na nich nejdřív vlastní fantazii, pak obrázky a nakonec i čtverce. Svá díla jsme si ukazovali a čtverce nám paní učitelka překreslovala na tabuli.
V českém jazyce jsme dokončili opakování tvrdých souhlásek. Psali jsme slova, která nám paní učitelka diktovala, společně si odůvodňovali pravopis a práci si kontrolovali. Jako "země, město" jsme pak ve skupinách hráli na tvrdé souhlásky. Brzy jsme zjistili, že se nám nevyplácí vymyšlená slova moc nahlas vykřikovat, protože když je máme sami, máme za ně víc bodíků.
Při dílně psaní jsme se učili vlastními slovy převyprávět to, co jsme se dočetli. Začali jsme si totiž chystat přípravu na psaní o velrybě. Paní učitelka nám nejdřív ukázala jak na to, a my to pak zkoušeli sami. Ale jednoduché t nebylo. Často jsme jen opisovali slova z textů, místo toho, abychom vše psali slovy svými. Paní učitelka nám to vysvětlovala na jiných věcech, které denně používáme (např. že neřekneme, že jsme si vzali teplou bundu, aby nás ochránila před chladem, ale sami jsme přišli na to, že bychom normálně řekli, že ji máme proto, aby nám nebyla zima.). Budeme tuhle dovednost procvičovat často, abychom se pak byli schopni ve vyšších ročnících učit z učebnic.
Poslední hodinu jsme měli hudebku. Paní učitelka nám zahrála a zazpívala novou písničku o vločkách, že které jsme se dozvěděli možný důvod toho, proč pořád nesněží a není zima :-). Pak jsme trénovali říkadlo o Emilkovi, nejdřív rytmicky, pak "dudáním" a nakonec hrou na flétnu. Poznali jsme, kde leží tón e1 v notové osnově. Po říkadle přišel na řadu nácvik "písničky" o Courálkovi, zatím jen 1. část. Vymýšleli jsme, jaké nástroje by se hodily jako doprovod a také, v kterém místě písničky na ně hrát. Postupně jsme přidávali další, pak natrénovali flétnu (tentokrát už se střídal tón e1 a g1) a nakonec jsme hráli jak nějaký slavný orchestr :-). Na závěr hodiny jsme si znovu poslechli a někteří už i zazpívali Vločky.
Než jsme se rozešli na víkend, rozdělili jsme si služby na další týden, abychom se v pondělí ráno  nezdržovali.