Jdi na obsah Jdi na menu
 


39. týden

26. 5. 2014

Pondělí 26. května
Ráno jsme si rozdělili služby a ve dvojicích si pověděli o svých zážitcích. Při češtinářské rozcvičce jsme na interaktivní tabuli kroužkovali správné odpovědi na otázky - vybírali jsme, které ze slov je to pravé a odůvodňovali proč. Poté jsme luštili slovo zdrobnělina a pracovali s tím, co to je a také zdrobněliny vytvářeli. V tomto týdnu se jim budeme ještě víc věnovat. Také jsme z písmen slova zdrobnělina vymýšleli co nejvíce slov dalších. Jen jsme se zase nerozdělili moc spravedlivě. Nakonec jsme se připravovali na zítřejší práci s textem o lvu berberském pomocí metody I.N.S.E.R.T. Zjistili jsme, že neznáme význam tří slov a tak si je můžeme doma zjistit: Lev berberský obýval severní Afriku. Jeho domovem bývala step.
Na začátku matiky jsme házeli kostkou, odhadovali, krokovali, počítali. Pak jsme si každý připravil svou geodesku a samostatně zkoušel pracovat podle zadání v učebnici. Modelovali jsme řešení pomocí gumičky na desce - co největší čtverec, různě zadané trojúhelníky - a to nám šlo. Jenže jsme měli svá řešení rýsovat a to byl pro mnohé kámen úrazu. Naše práce byla odbytá, nepřesná, vyrytá, ... a takovou nám paní učitelka neuznávala. Ale můžeme to zkusit zase zítra. Kdo byl hotov, pracoval samostatně a na závěr jsme si zapsali domácí úkol na středu.
V prvouce jsme pokračovali se včelami, dnes s jejich vývojem a úkoly jednotlivých rolí v úlu. Paní učitelka nám proměnila ve vajíčka nakladená včelí královnou a my podle jejího vyprávění měnili své podoby - staly se z nás larvy, předkukly, kukly, zavíčkovali jsem se, proměnili v dospělce a vyletěli ze své buňky v úlu. Zkoušeli jsme si to i nakreslit a nakonec jsem dostali i kartičky od paní učitelky, rozstříhali je a nalepili na pracovní list. Zároveň jsme luštili, jaké role mají včely v úlu - tedy jak se jmenují a pak zkoušeli odhadnout, co dělají. U královny to bylo lehké, u dělnice jsme to podle významu slova dali dohromady, ale trubec nám nešel. Můžeme zjistit za dobrovolný domácí úkol. Paní učitelka nám také pustila krátký film a my na něm poznali královnu, líhnutí a dozvěděli jsme se, že spolu včely komunikují tancem. Jen si pořád moc nepamatujeme, že nožičkami sbírají pyl a ne nektar. Na závěr jsme se ještě seznámili s příbuznými včel a uzavřeli téma pětilístkem. Kdo chtěl, přečetl ho celý nahlas ostatním. Ty prezentované byly velmi zdařilé.
Na závěr vyučování nám paní učitelka přečetla další Ostružinkovu pohádku, z které jsme poznali, že se budeme zajímat o Den dětí. To nás dost potěšilo a mnoho z nás hned přišlo s informací, kde budeme tento svátek slavit.

Úterý 27. května
Matematická rozcvička byla dnes s rodokmenem, řešili jsme, jak se kdo jmenuje příjmením a i když jsme si ze začátku nevěděli rady, postupně jsme na řešení přišli. Zvládli jsme i úkol s věkem Cyrila a Cecílie v době svatby, kde na správné řešení přišla jen Eliška Kř., která se nenechala nachytat a správně odečetla roky, které už od svatby uplynuly. Pak jsme společně řešili úlohu s patry domu a díky tomu, že jsme si vše znázorňovali na interaktivní tabuli a hlavně ověřovali správnost řešení opakovanou kontrolou, jsme ji dokázali vyřešit. Každý si pak vzal krychle podle vybraného plánu (mohli jsme si vybírat ze čtyř možných staveb) a pustili jsme se do překlápění a záznamu plánů nově vzniklých staveb.
Při češtině jsme si nejdříve vysvětlili význam slov ze včerejška, nebyl to problém, protože někteří z nás splnili dobrovolný úkol a po významu zapátrali. Poté jsme ve skupinách dělili podtržená slova z textu do dvou skupin a snažili se vysvětlit, podle jakého třídícího znaku jsme je rozdělili. Bylo pět skupin a pět různých způsobů dělení. Pro další práci jsme využili toho, který dělil podle slabik a zakroužkovali si všechna jednoslabičná. Zjistili jsme, že všechna končí na nějakou párovou souhlásku a do sešitu zapsali jejich odůvodnění. Většina měla úkol splněný bez chybičky. Do úkolníčků jsme si zapsali další úkol z Víš, co čteš, tentokrát budeme procvičovat odůvodňování Ď - Ť.
První úkol ve čtení s porozuměním byl samostatný - sami jsme si přečetli otázky, které nám paní učitelka na pracovním listu položila a sami na ně odpověděli. Kdo chtěl, mohl své odpovědi přečíst ostatním. Tak jsme zjistili, že až na Lůcu, která nemá ráda pečená jablka, všichni milujeme štrůdly, i když důvody k tomu máme různé. Někdo oceňuje křupavé těsto, jiný skořici, další jablka a jiní sladkost. Poté nám paní učitelka rozdala pracovní listy s dnešním textem a my přemýšleli během čtení, jak je uspořádán. Tentokrát šlo o pořadí kroků, které vedou k upečení štrůdlu. Poté, co jsme si zakroužkovali odpovědi na otázky a vyznačili nebo napsali důkazy, jsme se sešli do skupin, abychom diskutovali nad tím, které odpovědi a proč jsou podle nás správné, a proč ty ostatní ne. První tři úkoly byly snadné, ale u čtvrtého jsme se zas nemohli shodnout, To proto, že se znovu jednalo o odlišení názoru a faktu. Společnými silami jsme nakonec ke správnému řešení dospěli. Na závěr jsme ohodnotili svou práci na strategii Uspořádání textu a porovnali své výsledky s minulým týdnem. Mnoho z nás se domnívá, že se zlepšilo, to je dobře.
Protože od rána hlásili velké deště s bouřkami, myslela si paní učitelka, že nepůjdeme raději na tělocvik, ale počasí nás mělo rádo, takže jsme mohli jít ven. Ještě před odchodem jsme ale měli jiný úkol. Tento týden jsme totiž na řadě s hodnocením třídění ve všech třídách. Rozdělili jsme se do dvojic a trojic a vypravili se zjišťovat, jak má která třída roztříděno. Pak už jsme se vydali na hřiště. Dneska jsme hlavně hráli házenou a šla nám opravdu dobře. K tomu jsme trénovali i různé přihrávky, chytání míče při vybíjení a přehazování hřiště, abychom mohli lépe hrát přehazovanou a vybíjenou.

Středa 28. května
Při angličtině bylo naším hlavním cílem zopakovat slovíčka z tematického celku rodina a téměř všichni je již zvládáme bezpečně. Také jsme procvičili otázku "Who is ...?" s odpovědí "... is my ..." a nově přidali a hodně trénovali větu "... is his / her ...". Nejdřív společně, pak ve skupinách, nakonec i ve dvojicích. Nácvik jsme proložili hrami na interaktivní tabuli.
Na začátku matiky jsme zkontrolovali domácí úkol a zkusili i chybné příklady opravit. Také jsme si ukázali, jak se pracuje s tabulkou evidence výskytu jednotlivých písmen. Kdo bude chtít, může dokončit jako dobrovolný domácí úkol. Poté nám paní učitelka vysvětlila a po naší žádosti raději i ukázala, jak se bude pracovat s úkolem na oblékání krychle podle zadané podmínky - protější stěny stejné barvy - a my se do toho pustili. Někdo nepotřeboval barevné čtverečky, ani lepenky a zvládl to bez pomůcek, jiní zodpovědně lepili, oblékali krychli a pak ji opatrně rozlepovali, aby dostali požadovaný střih a mohli jej správně vybarvit. Ačkoliv byla různá řešení a někteří se obávali, že to tedy asi mají chybně, mohli se všichni na konci hodiny radovat, protože to měli správně. Podle své rychlosti každý pracoval na samostatné práci.
Třetí hodinu jsme psali opakovaní z květnových prvoukových témat, stejně jako minule jsme na posledních deset minut mohli využít svých pracovních listů a doplnit, co nám chybělo. Tentokrát této možnosti využili všichni. Jen někteří litovali, že práci na listech občas odbývali, protože jim teď potřebné informace chyběly.
Stejně jako hrál v pondělní pohádce Ostružinka divadlo pro mláďata v lese, tak i my jsme se poslední hodinu rozdělili do skupinek, rozdělili si loutky a začali nacvičovat pohádku. Mohli jsme si vybrat, jestli to bude naše vlastní vymyšlená, nebo jestli využijeme některou známou. Nacvičovali jsme velmi pilně a zítra na konci pracovky ji budeme hrát ostatním.

Čtvrtek 29. května
Mnoho z nás udělalo dobrovolný úkol z matiky a po jeho kontrole jsme zkoušeli vymýšlet otázky, na které v tabulce dokážeme najít odpověď. Poté nás čekala novinka s dědou Lesoněm. Zvířátka se totiž nudila a tak vymyslela novou hru. Jeden se schoval za masku jako při masopustu nebo na karnevale a úkolem dědy Lesoně bylo zjistit, kdo se pod maskou schovává. Stejný úkol tedy čekal i na nás. Kdo měl zájem a nepočítal jen se samými myšmi, ukázal své řešení i na tabuli. Velmi se u ní dařilo Brunovi, Valče, Aničce, Kubovi a Elišce Kř. Po dokončení dědy Lesoně jsme pracovali na samostatných úkolech a také dokončovali práci na otáčení stavby z krychlí a na geodesce.
Ve čtení s porozuměním jsme zahájili práci na nové strategii - Určování důležitých informací. Pracovali jsme s tabulkou předpovědi počasí a k ní plnili příslušné úkoly. Šlo nám to tak dobře, že nám ještě zbylo asi dvanáct minut na nácvik našich pohádek.
Dílnu čtení jsme zahájili na koberci. Dnešní úkol nebyl úplně jednoduchý a tak nám ho paní učitelka předvedla se svou knížkou. Měli jsme si totiž během čtení své knihy vytvářet tzv. podvojný deník. Do levého sloupečku se přesně opíše pasáž z knihy, která nás nějakým způsobem zaujala, a vedle ní do pravého sloupečku pak komentář, kterým vysvětlíme, proč jsme si zapsaný úryvek vybrali. Příště budeme na úkolu pokračovat a také své záznamy sdílet s ostatními.
Motivováni Ostružinkou, který hrál divadlo mláďatům na lesním palouku, jsme se i my dnes pustili do výroby loutek. Každý dostal od paní učitelky látkového maňáska, pak paní učitelka připravila všechny možné pomůcky (filc, měkkou gumu, zbytky klubíček vlny, peříčka, barvy na textil, fixy na textil, jehly, nitě, ...) a my se mohli pustit do díla. Kdo potřeboval přilepit tavnou pistolí, ten si přišel k paní učitelce a snažil se nepopálit si ruce. Vzniklá díla jsou nepřekonatelná! Kdo měl loutku suchou, nese si ji rovnou domů, takovou jsme z nich měli radost. Paní učitelka nás s nimi i vyfotila.

Pátek 30. května
První hodinu jsme při matematice měli hodně geometrie. Nejdřív jsme se zabývali vlastnostmi pěti obrazců a zjišťovali, které vyhovují které vlastnosti. I jsme si s nimi jednu hru Sova zahráli a obrazec, na který myslela paní učitelka, jsme našli. Potom jsme pracovali se čtyřbarevným obdélníkem a zjišťovali obvody a obsahy jeho samostatných i kombinovaných částí. Tak jsme narazili na problém s obvodem, někteří jsme počítali každý zvlášť a tak jsme si navzájem vysvětlovali, že se musíme dívat na tvar jako na celek a "obehnat ho plotem" kolem dokola, aniž bychom ho někde uprostřed přepažili. Na konci hodiny jsme měli čas na samostatnou práci.
V češtině jsme pokračovali s párovými souhláskami a zdrobnělinami na textu o lvu berberském ze začátku týdne. Při tom jsme zopakovali i učivo z celého roku o slabikách, hláskách, samohláskách, tvrdých a měkkých souhláskách.
Na základě své myšlenkové mapy z minulého týdne jsme v dílně psaní tvořili rozhovor s vyhozenou svačinou. Rozdíly v kvalitě otázek i jejich množství jsou velké, ale snažili se opravdu všichni. Příští týden práci dokončíme a uvidíme, jestli někdo z nás uspěje v celoškolní soutěži.
Hudebka měla několik částí. Nejdříve jsme se rozdělovali do pokojů na školu v přírodě. Nepohádali jsme se a snad jsou všichni spokojení. Potom jsme se učili hrát na flétny Ovčáci, čtveráci. Postupně jsme se  prokousávali jednotlivými takty - délka not a rytmus, výška jednotlivých tónů, a nakonec jsme ji zvládli zahrát celou. Máme slíbeno, že příští týden budeme vymýšlet doprovod na rytmické nástroje. Pak přišlo na řadu nacvičované divadlo. Aby to bylo spravedlivé, losovala paní učitelka pořadí, v jakém jsme vystupovali. Všechna představení natočila, takže se na ně budete moci podívat i na internetu. První skupina vsadila na klasiku a moc hezky sehrála pohádku O Červené karkulce. Další tři skupiny si vymysleli své scénáře, z nichž některé byly povedenější, ale snaha byly u všech a hlavně radost ze svých výkonů stála za to.