Jdi na obsah Jdi na menu
 


38. týden

19. 5. 2014

Pondělí 19. května
Dneska se paní učitelka hodně zlobila. Víc jak polovina třídy totiž nesplnila domácí úkoly! Díky tomu jsme z první hodiny stihli jen polovinu práce, protože jsme víc jak dvacet minut řešili všechny průšvihy. Takže přestávky byly zkrácené a nespravedlivě na to doplatili ti, kteří své povinnosti plní. Proto od příště nebude žádné řešení, do duše nám paní učitelka promluvila dostatečně a jak řekla, bohužel to půjde "po zlém".
V češtině jsme tak stihli jen deníčky, doplňovací cvičení a prohlídku nového pracovního sešitu.
Na začátku matiky jsme společně zjišťovali, kdo odhalil všechny trojúhelníky, které je možné na geodesce vymodelovat. Na všech osm řešení přišel Vašík a Vojta. Super, kluci! Poté jsme samostatně řešili krokovací rovnice podle zadané podmínky a při společné kontrole zjistili, že u první rovnice existují dokonce tři řešení. U té druhé bylo jen jedno a druhé, na které někteří přišli se nedalo použít, protože byla porušena podmínka počtu šipek. Ve skupinách jsme pak počítali obvody a obsahy různých útvarů a dokázali přijít i na to, kde jsme udělali chybu. Nakonec jsme pracovali samostatně.
I na začátku prvouky jsme řešili problémy s dalšími nesplněnými úkoly a dokonce s jejich zapíráním. Nebylo to vůbec příjemné. Přesto jsme se pustili do práce a brzy se nám vrátila dobrá nálada. Nejdřív jsme pracovali s úkolem a poté vybrali včelu jako zástupce společenského hmyzu, který rozkvetlé pampelišky z minulého týdne určitě ocení. Pak nám paní učitelka promítla první sloku básničky o včelce a my zjistili, že v ní nejsou od sebe oddělená slova. Pomocí čar jsme od sebe slova oddělili a pak se zkusili první sloku naučit zpaměti. Povídali jsme si, jak se to kdo učil, abychom viděli, jaké strategie je možné použít. A opravdu se nám to povedlo, někteří ji dokonce zkusili přednést ostatním. Poté jsme přemýšleli, jak by mohla básnička pokračovat, a Laduška dokázala využít nápovědy v podobě rýmů. Jakmile nám paní učitelka druhou sloku promítla, přečetli jsme si ji a pak ve skupinkách zkusili v rychlosti nacvičit, jak ji divadelně zahrát. Nejlepší představení předvedly skupiny ve složení Eda, Bruno, Vojta, Míša a Anička, Niki, Verča, Eliška Ku., Eliška Kl., Valča.
V další části hodiny jsme se už skutečně věnovali včelám. Po krátké samostatné přípravě jsme na tabuli sepsali všechno, co v tuhle chvíli o včelách víme. Prvním tématem byla stavba těla včely a hlavně využití jednotlivých částí. Na chodbě jsme z kartiček zjišťovali informace, které jsme pak doplňovali do pracovních listů na lavicích. Jakmile jsme měli hotovo, nebo skoro hotovo, podívali jsme se na správné řešení a pak se rozdělili do skupinek. Bylo nás šest týmů, stejně jako kartiček s popisy na pracovním listu. A každá skupina vymýšlela otázky, které se jejich přidělené části těla budou týkat a zároveň se na ně v textu najde odpověď. Připravené otázky jsme si pak mezi sebou rozdělili, vyhledávali a psali odpovědi. Na závěr jsme hodnotili, které otázky dávají smysl a odpovídají zadání a také zjišťovali, čím to je, že sim buď nerozumíme, nebo odpověď nenalézáme.
Před koncem vyučování byl čas na úklid a zápis do notýsků.

Úterý 20. května
Prvním matematickým úkolem byl dnes autobus. Pracovali jsme na něm společně, abychom si ukázali, odkud se hodí začít, kde pokračovat, jak si vše, co potřebuji znázorním a ověřím. Poté jsme pracovali na šatech pro krychli. Z devíti různých střihů jsme vybírali ty, do kterých se krychle oblékne a vyškrtávali ty, které sítí krychle nejsou. Kromě Ladušky, která jako jediná zvládla úkol v této hodině, jsme v práci pokračovali čtvrtou hodinu, kterou jsme dnes neměli tělocvik, protože zítra vyrážíme na celé dopoledne ven.
Na začátku češtiny nám paní učitelka rozdala do dvojic na ukázku učebnice, které budeme používat ve třetí třídě, ale s kterými spolu s pracovními sešity začneme už letos. A to na párových souhláskách uvnitř slov. Jakmile jsme si je prohlédli, rozdělil jsme se do tří skupin, představovali jsme včelky, každý z nás byl jedna nožička a pustili jsme se do hry. Naším úkolem bylo vytvořit si květny s B a P, z kterých budeme sát nektar, ty si rozmístit na "louku" na chodbu a pak se vždy domlouvat, pro kterou poběžíme podle toho, jaké slovo se objevilo v úlu. Paní učitelka vždy vybrala jednoho, který nahlas za skupinu odůvodnil, zkontrolovala správnost doplnění a pak buď udělila +1 medovou kapku nebo naopak jednu ubrala, podle toho, jak se nám dařilo. Po sečtení kapek jsme zjistili, že včelka na 1. místě získala 23 kapek medu, na 2. místě 13 kapek a 3. místo obsadila včelka s -2 kapkami. Doplatila na to, že se mezi sebou její členové nedomlouvali na odůvodňování. Za domácí úkol máme nový list do Víš, co čteš, ale tentokrát už není jen na čtení, ale právě na procvičení párových souhlásek B-P. A hlavně ho máme už na čtvrtek.
Ve čtení s porozuměním jsme nejdříve prošli dobrovolný domácí úkol a dost diskutovali nad významem důkazů. Stávalo se nám totiž, že jsme měli stejné důkazy pro různé odpovědi. Ale dali jsme to dohromady. Poté jsme si každý ohodnotili svou práci na týdnu s vizualizací a mohli se dát do nácviku nové strategie "Uspořádání textu". To nebylo úplně jednoduché vysvětlit, ale při práci na prvním textu jsme začali chápat, co se tím myslí. Když jsme totiž hledali správnou odpověď, pomohlo nám, že jsme věděli, o čem se v kterém odstavci píše a proto jsme požadovanou informaci snadno nalezli a nepátrali zbytečně jinde.
Po přestávce jsme pokračovali na matice. Nejdříve jsme společně řešili dědu Lesoně, zatímco se naši tři zástupci z ekoparlamentu účastnili schůzky s auditorkami, které přišly ověřit, zda si titul znovu zasloužíme. Nahrazovali jsme zvířátka tak, abychom měli jistotu, že víme, kdo je silnější a kdo slabší a kdo tedy musí slabšímu přijít na pomoc. Pak jsme ve dvojicích pak řešili úkol s parketami a kdo ho zvládl, vysloužil si jedničku do notýsku. Pokračovali jsme také se sítěmi krychlí, přibyly další jedničky a věnovali se samostatné práci.
Na závěr jsme si zapsali do sešitů pro rodiče informaci o zítřejším výukovém programu a do svých notýsků zhodnotili svou práci.
Většina z nás si dokázala během dne najít čas i na plnění úkolů do soutěže celého prvního stupně "Proč třídit odpad" a na zkoumání a zaznamenávání změn na "své" odnoži zelence nebo řízku fialky.

Středa 21. května
Před školou jsme se rozdělili do čtyř týmů a pan učitel Vrtiška nás seznámil s programem dnešního dne. Rychlým přesunem jsme se dostali do údolí a zastavili se u soutoku Chalupecké strouhy a Zvolského potoka. Tam jsme si udělali naši základnu, odložili batůžky a dali se do práce.
Prvním úkolem bylo roztřídit kartičky s charakteristikami do sloupečku buď k potoku nebo k rybníčku. Společně s panem učitelem jsme pak naše rozdělení prošli a opravili. Prvním zkoumaným vodním ekosystémem byl potok. Ukázali jsme si, jak se měří průhlednost vody a při tom zjistili, že voda v Chalupecké strouze je z tohoto pohledu čistá. Podle otázek na pracovním listu jsme ještě ohodnotili další ukazatele, všechny ukazovaly na čistou vodu. My jsme to však měli v plánu ještě ověřit na tzv. bioindikátorech. To znamená na živočiších, kteří v potoce žijí. Pan učitel nám ukázal, jak na to a my jsme se dali s chutí do práce. Dost nás to bavilo a komplikovaly nám to jen dvě věci. Od traktoru rozježděná cesta kolem potoka, tam jsme se pěkně zabahnili. A pak ještě malá schopnost domluvy ve skupině, chvílemi to vypadalo, že jsme v týmu ještě nikdy nepracovali. Nalovili jsme spoustu živočichů a snažili se je třídit do jednotlivých mističek podle druhů. Podle určovacího klíče jsme se pak snažili i pojmenovat a u některých se nám to povedlo! Pan učitel nám pak představil i další, které jsme my nenašli a každá skupina si jednotlivé nálezy zaznamenávala do pracovního listu. U každého živočíška bylo bodové hodnocení, od 1 do 10. Čím vyšší číslo, tím čistší vodu potřebuje ke svému životu. Čím nižší, tím mu stačí voda špinavější. Když jsme sečetli bodové hodnocení, tak pan učitel vypočítal aritmetický průměr a my zjistili, že podle nalezených živočichů je čistota vody 6,2 z desetistupňové škály. Potok je tedy skutečně dost čistý. Pak jsme si sbalili pomůcky a přesunuli se k potoku Zvolskému.
U něj jsme provedli stejná měření a průzkum života jako u Chalupecké strouhy, ale tentokrát vše jen pan učitel, bez nás. Brzy jsme se dozvěděli, proč. Proč my jsme nesměli a proč pan učitel používal najednou gumové rukavice. Na pohled byl potok daleko špinavější, než Chalupecká strouha a podle živočichů má hodnotu jen 3,6. Důvodem je čistička odpadních vod ve Zvoli, která do potoka ústí.
Z údolí jsme vystoupali do kopce (dozvěděli jsme se, proč kopřiva pálí) a lesem došli k rybníčku u lesní školky (při silnici do Zvole). Na první pohled bylo jasné, čím se liší od potoka. Pan učitel nám ukázal, jak tady budeme dělat průzkum, půjčil nám dokonce síťku na delší tyčce, abychom mohli lovit i dál od břehu, a pak už se ze všech ozývaly radostné výkřiky ohlašující další nečekané nálezy. Stejně jako u potoka jsme společně vyhodnotili, kdo všechno v rybníčku žije, a obdivovali, jak šikovně to mají živočichové zařízené. Padly i velmi fundované dotazy, např. proč ten chrostík ze svého domečku nevyleze úplně.
Protože nás tlačil čas, museli jsme výzkum ukončit a shrnutí si uděláme až zítra ve škole. Vrátili jsme panu učiteli pomůcky a pak nečekaně rychle zvládli přesun do školní jídelny. Ještě že jsme byli celou dobu v lese, protože na sluníčku bylo děsné vedro. Přesto počasí velmi děkujeme, bez něj by byl (alespoň podle dosavadních zkušeností) úspěch akce poloviční.

Čtvrtek 22. května
Při doplňování kalendáře jsme přemýšleli nad tím, za jak dlouho začíná léto. Trochu jsme se zamotali do pojmů rovnodennost a slunovrat, znovu jsme si vše připomněli. Poté už jsme počítali v matice. Nejdříve úkol s penězi - hledali jsme všechna řešení úlohy, ve které máme 50 Kč v pěti a dvou korunových mincích - kolik může být kterých. Nakonec jsme někteří dokázali i odůvodnit, proč další, paní učitelkou navrhovaná řešení, nelze použít. Pak jsme vytvořili skupinky a snažili se ze 22 dřívek vytvořit 11 čtverců. Třem týmům se to povedlo. A dokonce zvládli i druhou "stavbu" - 14 čtverců z 24 dřívek. Za domácí úkol máme doplnit násobky do tabulky na straně 17. A protože poslední dobou své povinnosti neplníme, nastalo nám nepříjemné období, kdy si za tři nesplněné úkoly v jednom měsíci vysloužíme neradostnou pětku do notýsku.
Ve čtení s porozuměním jsme si nejdřív připomněli procvičovanou čtenářskou strategii - uspořádání textu a do úvodního listu zapisovali, jaké pohony aut známe. O tom totiž byl dnešní příběh. Paní učitelka nám ho přečetla a my dali dohromady, že je uspořádán zase po odstavcích a dovedli jsme i všechny pojmenovat společným názvem. To se nám hodilo pro další práci, protože jsme věděli, kde hledat odpovědi na připravené otázky. Zatímco v úterý jsme se při společném vyhodnocování zamýšleli nad tím, co je to "fakt", dnes nám k tomu přibyl ještě "názor". A nebylo snadné se shodnout na správné odpovědi.
Protože jsme se v podstatě všichni splnili podmínky, za kterých jsme mohli jít na další část vyučování ven, rozebrali jsme paní učitelkou připravené pomůcky a vyrazili na zahradu. Nejdřív jsme měli dílnu čtení, v dnešním úkolu už nás naše postava navštívila a my tak přemýšleli nad tím, kam bychom ji pozvali, co bychom jí uvařili a na co bychom si s ní hráli. Svá rozhodnutí jsme samozřejmě odůvodňovali.
Pak nám paní učitelka ukázala, jak budeme pracovat ve výtvarce na včelí plástvi a jak při pracovce na geodesce a my se dali do práce. Občas se někdo ťukl kladívkem do prstů, ale neplakal nikdo. A včelí úl si sestavíme zítra ve třídě na nástěnce a určitě bude krásný.