Jdi na obsah Jdi na menu
 


36. týden

5. 5. 2014

Pondělí 5. 5.
Při doplňování kalendáře jsme zjistili, že musíme sundat všechny dubnové kartičky, protože začal květen. Hned jsme se také dostali ke státnímu svátku, o kterém poměrně velké množství dětí zjistilo zajímavé informace.
Pak už jsme pokračovali s deníčky. Museli jsme nejdřív zjistit, kolik vytvoříme skupin, když budou v každé tři děti. Po sdílení zážitků ve skupinách jsme si ještě povídali, čí zážitek bychom si také chtěli užít a bylo jich dost :-).
Následovalo doplňovací cvičení, kdo byl hotov dříve, pracoval na vybarvovacím procvičování párových souhlásek na konci slova. Potom už jsme pracovali na tréninku párových souhlásek, dnes d-t. Do sešitů jsme si zapsali slova, jejichž pravopis si musíme pamatovat a procvičovali nejen odůvodňování psaní d-t, ale i poznávání podstatných jmen a připravovali se na určování rodu.
Jako matematickou rozcvičku jsme dnes použili prostředí Rodokmene. Hra s ním připadala paní učitelce poměrně náročná, ale my jsme s ní problém neměli vůbec žádný. Poté jsme řešili autobus. Začali jsme všichni společně na doplňování okýnek, která jsou jasná. Pak jsme se rozdělili na dvě části. Jedna pracovala s paní učitelkou jako nápovědou a druhá se rozdělila na tři skupiny a zkusila si práci v nich. Nakonec jsme společně zkontrolovali správní řešení a doplnili chybějící údaje do vět. Jediným správným řešitelem otázky "Kolik cestujících jelo celkem v autobusu?" byla Eliška Ku. a nikdo jí to nevěřil. Teprve když nás paní učitelka nechala celou jízdu sehrát s námi samotnými jako cestujícími, museli jsme jí dát za pravdu.  Posledním úkolem bylo modelování obvodu různých obrazců z učebnice. Postupně jsme ve skupinách zjistili, že mají všechny stejný obvod, 12 dřívek, ačkoliv se tvarem dost odlišují. Některé skupinky dokonce stihly vymodelovat i další obrazce se stejným obvodem.
První prvoukový úkol ještě navazoval na matiku. Abychom zjistili, kteří živočichové jsou naším dnešním tématem, museli jsme složit matematické puzzle. a abychom věděli, kam kterou část přiložit, stačilo spočítat správně příklad. Vyšla nám vydra a bobr a oba dva jsme poznali. Ve skupinkách jsme si také zkusili poznamenat, co už o nich v tuhle chvíli víme. Nebylo toho málo, ale v průběhu hodiny jsme si pak ověřili, co jsme věděli správně a které poznatky si musíme poopravit nebo které jsou úplně nové. Paní učitelka nám rozdala obrázky obou živočichů s popisky a my si nejdříve na vydře zkusili společně vyhledat ty popisky, které říkají, jak je vydra přizpůsobena životu ve vodě. S bobrem jsme to pak již zvládli sami a jen společně zkontrolovali. Pak už jsme zjištěné informace dělili do Vennova diagramu, který překvapivě jedna ze skupin sama vytvořila už při úvodní aktivitě. Za odměnu jsme si pak pustili první díl Vydrýska a hledali, které informace se objeví i v pohádce. Bylo jich docela dost. Druhou odměnou byla písnička "Když jde malý bobr spát". V poslední čtvrt hodině jsme si založili hodnocení za duben, plány na květen, vybarvili smajlíky a zapsali učení do notýsků.

Úterý 6. 5.
Rozcvičili jsme se na rozdělování čísla na tři, z nichž dvě jsou po sobě jdoucí a pak pracovali na šipkových rovnicích. Směli jsme použít právě tři šipky. Kdo měl připraveno, pracoval samostatně. Na figurantech jsme pak naše řešení ověřovali. Stávalo se nám ale, že ne všechna byla správná a to hlavně proto, že autoři těchto řešení nepoužili krokovací pás a tak nevěděli, zda pracovali správně. Narazili jsme i na problém samotného pojmu rovnice a nerovnice, zvlášť Vojtovi pořád vrtají hlavou. Nakonec jsme ve skupinách modelovali ze dřívek. Nejdříve 5 čtverců z 12 dřívek, na to přišli všichni velice rychle, a pak 8 čtverců ze 17 dřívek, to už bylo trošku těžší, ale také jsme to dali :-).
Prvním češtinářským úkolem byla oprava textu na tabuli, který prý paní učitelce někdo zlomyslně pokazil. Ale my jsme našli chyby všechny, odůvodnili je, jen jsme se nemohli shodnout, jakou známkou bychom takovou práci ohodnotili. Takto nastartovaní jsme psali diktát, na který jsme se mohli doma připravit. A u většiny to bylo poznat :-). Poslední činností byla hra na týmy (zase jsme počítali, kolik nás bude ve skupině, když víme, kolik nás je a kolik má být skupin) ve stylu "země, město". Jen tentokrát mohla být slova jakákoliv, ale musela začínat na dané písmeno a končit na jednotlivé probrané párové souhlásky.
Na začátku čtení s porozuměním jsme si zapsali domácí úkoly (pracovní list na procvičování párových souhlásek a Víš, co čteš) a pak už pracovali na tréninku čtenářské strategie "vizualizace". Připomněli jsme si, co tento pojem znamená a paní učitelka nám přečetla příběh o zvláštním kamarádství staré slonice a fenky. Ve dvojicích jsme si zkoušeli povědět, co všechno jsme si dokázali podle popisu představit a pak samostatně plnili jednotlivé úkoly. Společně jsme pak diskutovali na důkazy pro své odpovědi.
Přálo nám počasí, takže jsme mohli vyrazit na tělocvik na hřiště. Po rozběhání a rozcvičení jsme nejdříve trénovali skok přes švihadlo, skok do dálky a hod míčkem do dálky. Postupně jsme se vystřídali na všech stanovištích a každý předvedl paní učitelce, jak umí švihadlo alespoň deset krát přeskočit. Téměř všichni jsme již tento úkol zvládli, kdo ne, musí trénovat!
Poté jsme protrénovali krátké rovné přihrávky obouruč a šli si zahrát házenou. Vysloužili jsme si velkou pochvalu od paní učitelky, prý je vidět velký pokrok. Hra navíc skončila 0:0, takže nikdo nebyl naštvaný. Nakonec nás čekalo seznámení s přehazovanou. Síť jsme měli na té nejnižší možné výšce, rozmístili jsme se  podle pokynů do pole, vyslechli pravidla a zkusili hrát. Udělali jsme jedinou změnou oproti klasické přehazované, zatím jsme nepodávali, protože většina z nás pole i se sítí nepřehodí. Ale pozorně jsme chytali míč od soupeře a zodpovědně si přihrávali mezi sebou. I tady bylo nakonec skóre nerozhodné 6:6. Po skončení jsme si ještě několikrát vyzkoušeli pouze samotné přehození sítě od zadní čáry. Povedlo se to Elišce Ku., Vojtovi, Tomovi, Brunovi a Kubovi (snad jsem na nikoho nezapomněla). Po uklizení všech pomůcek a nářadí jsme si zahráli "z vody, do vody" a šli na oběd.

Středa 7. 5.
Hned ráno, vlastně ještě před začátkem vyučování, jsme se přesunuli do 1. B, kde jsme se fotili (prvňáci byli naštěstí na výukovém programu, takže jsme mohli využít jejich třídu, protože venku začínalo pršet). Nejdřív všichni, pak skupinky.
Poté jsme se vrátili do třídy a začali kreslit svůj rodokmen, abychom jej pak mohli využívat při angličtině i matice. V průběhu kreslení jsme si pověděli, proč je zítra státní svátek (tedy pověděli nám to ti, kteří splnili dobrovolný domácí úkol) a také si zopakovali slovíčka z tématu rodina a přidali dvě nová, která většina z nás neznala - "son" a "daughter".
V matice jsme řešili slovní úlohu s nohama hus a koz, tentokrát jsme ale do tabulky hledali všechna možná řešení pro 22 nohou, našli jsme jich pět. U šesti koz jsme zjistili, že "to už nejde" (naštěstí nikoho nenapadlo připravit kozu o dvě nohy). Pak jsme pracovali s časem, polovina třídy se už v hodinách orientuje, jak v ručičkových, tak v digitálních. Ti se snažili vysvětlit postup, jak pracovali, ostatním ve dvojicích. Nakonec jsme ve skupinách zkoušeli vyřešit úlohu se sousedy, ale moc se nám nedařilo. Až Vojta přišel na jedno správné řešení a vysvětlil ho své skupině. Ukázali jsme si ho na tabuli a dobrovolně můžeme doma přijít na další tři řešení.
Po hrací přestávce jsme se konečně pustili do výroby přáníček pro maminky k svátku (paní učitelka říkala, že mnoho z nich i uroní slzu, jaké pěkné věci jsme jim psali), ale o tom víc neprozradíme, abyste mohly být maminky v neděli překvapené.