Jdi na obsah Jdi na menu
 


35. týden

28. 4. 2014

Pondělí 28. dubna
Po rozdělení služeb a zahájení nového týdne jsme počítali, kolik budeme tvořit trojic a kolik zbyde dvojic, abychom se rozdělili na čtení deníčků. Pomohla nám násobilka tří, Tomášek nám to skvěle odůvodnil. Ve skupinkách jsme pak své víkendové zážitky sdíleli a tvořili doplňující otázky pro kamarády.
Poté nám paní učitelka pověděla, že nyní nás čeká poslední tematický celek v češtině, kterému se budeme věnovat skoro až do konce roku. Jeho název jsme luštili v šibenici a paní učitelka nás neoběsila :-). Vyšly nám párové souhlásky. Na tabuli jsme měli připraveno několik vět, ale jedno slovo v nich bylo vždycky napsané dvakrát. Pokaždé ale mělo na konci jinou souhlásku.  A my jsme měli přijít na to, které do věty patří a proč to druhé ne. Povedlo se nám to u všech a postupně jsme tak přišli na všechny dvojice párových souhlásek. Zapsali jsme si je do sešitů a také sami přišli na to, jak si jejich pravopis odůvodnit.
Při matice jsme se nejdřív rozcvičili na šipkových rovnicích, které už se ale teď skládají ze tří částí! A ještě jsme měli povoleno použít právě dvě šipky. Ani víc, ani míň. Naše řešení jsme si ověřovali na velkém krokovacím pásu a většina jsme měli radost, že jsme na to přišli. Pak už přišla na řadu velká ukázka nové práce - PŘEKLÁPĚNÍ KRYCHLE, tedy krychlových staveb. Podle učebnice jsme si stavby postavili a přesunuli se s nimi na koberec. Seděli jsme tak, abychom všichni byli proti paní učitelce a neviděli jsme úkol zrcadlově. Nejdřív jsme vždycky nacvičili, kterým směrem budeme překlápět, když se řekne dopředu (k sobě), dozadu (od sebe), doprava a doleva. Pak jsme si nově vzniklou stavbu zaznamenali do plánku. Nakonec jsme se vrátili do lavic a zkusili si úkol splnit do nich. Šesti z nás se to povedlo bez chybičky, další jsme měli dobře polovinu a pár dětem se to nepovedlo vůbec. Ale všichni vědí, že to není žádná tragédie, jen musíme pilně pracovat, abychom časem zvládli práci všichni.
Na začátku prvouky jsme dokončili pracovní listy o pavoucích z minulé hodiny a pak se pustili do porovnání pavouků a motýlů. Odlišnosti i podobnosti jsme zaznamenávali do Vennova diagramu a všímali si vývoje, vzhledu a potravy.
Nakonec jsme so zapsali své dnešní úspěchy a mohli se rozloučit.

Úterý 29. dubna
Slovní úlohy se zvířaty a množstvím jejich noh byly naší dnešní rozcvičkou. Většině se dařilo a ten, kdo měl chyby, zjistil, že byly nejčastěji z nepozornosti. Zapomenutí celkového počtu zvířat na dvorku nebo celkového počtu nohou. Poté jsme společně pracovali na čtvercích a obdélnících, úsečkami jsme se rozdělovali na požadované množství dalších čtyřúhelníků. U jednoho úkolu přišel Vojta jako jediný na dvě řešení. Nakonec jsme se věnovali samostatné práci, protože zítra půjdeme na počítače, tak aby nám ji paní učitelka stihla zkontrolovat ještě před volnými dny.
I v češtině jsme dnes měli tři úkoly. Nejdříve jsme psali na známky další doplňovací cvičení a dopadlo nad očekávání dobře, na rozdíl od toho minulého. Pak jsme se věnovali textu s první dvojicí párových souhlásek b-p a hledali v něm podstatná jména a slovesa. U podstatných jmen jsme určovali, zda si na ně ukazujeme ten, ta nebo to. A u sloves jsme zas zkoušeli odhalovat, zda tvar slova nám říká, že už se to stalo, právě se děje, nebo se teprve stane. Posledním úkolem bylo procvičování pravopisu párových souhlásek b-p na konci slova na cvičení na interaktivní tabuli. Paní učitelka nám slíbila, že odkaz na to dnešní i na další dá na stránky, abychom mohli pilně trénovat. Také jsme dostali do červených desek vybarvovací úkoly pro chvíle, kdy jsme s prací hotovi dříve, také na párové souhlásky.
Ve čtení s porozuměním jsme nejdříve zkontrolovali dobrovolný domácí úkol  ocenili jeho řešitele. Pak jsme zahájili trénink nové čtenářské strategie, jmenuje se vizualizace. Pojem vizuální nám nic moc neříkal, ale postupně jsme se dostali k tomu, že to má co dělat s očima a že se jedná vlastně o vytváření obrazů v naší mysli podle toho, co čteme nebo slyšíme vyprávět. A hned jsme si to vyzkoušeli na textu o delfínech. Hledali jsme v něm slova, která nám přiblíží, jak delfíni vypadají anebo jak se chovají. Nebylo to úplně snadné, proto jsme pracovali společně a odůvodňovali si, zda se opravdu jedná o slova, která nám s představou pomáhají, nebo zda si jen my sami něco představujeme. Samostatně jsme pak vybrali odpovědi a důkazy pro ně a ve skupinkách nad nimi diskutovali. Nakonec nám paní učitelka řekla správné řešení a my jsme si do záznamové tabulky zapsali svůj počet.
Protože nás bylo pouze jedenáct cvičících, zůstali jsme na první hodinu tělocviku ve třídě, tři z nás, kteří nestihli v pátek dokončit malbu motýla, na ní pracovali, a my ostatní jsme skákali přes švihadlo, gumu, hráli ping-pong nebo Superfarmáře. A na druhou hodinu jsme šli do Akátku. Nejdřív jsme si sami hráli, kde jsme chtěli, a pak už přišla na řadu opičí dráha, kterou pro nás připravila paní učitelka. Úplně všichni (a to se někteří museli pořádně překonat) zvládli i přelézání dřevěné stěny z příček!
Kdo chce, může napsat krátký dopis Edovi do nemocnice a zítra ho přinést, abychom mu je mohli nechat doručit.

Středa 30. dubna
Čarodějnice dnešní noci nás provázaly v průběhu celého dne. Začali jsme hned angličtinou. Nejdříve jsme poslouchali čarodějnou písničku a snažili se ušima rozpoznat, jaké přísady patří do kouzelného lektvaru. Rozdělili jsme si smazávací tabulku na dva sloupečky, do prvního jsme zaznamenávali zvířata a do druhého jejich části. Celkem jich bylo osm a společnými silami jsme dali dohromady šest zvířat a pět částí těla. Na ostatní jsme přišli při opakovaném poslechu i se slovy písničky. Na to, jak bylo textu špatně rozumět, je to úctyhodný výkon. Pak nás čekala pohádka "Winnie, the witch". Její první část byla animovaná a anglicky namluvená. Po jejím shlédnutí jsme si povídali, jak jsme příběhu rozuměli, paní učitelka říkala, že nemusíme rozumět každému slovu, ale máme se snažit zachytit  kostru pohádky. A to se nám povedlo. Druhá část spočívala v tom, že jsme slyšený text i viděli napsaný a mohli zkoušet sledovat, jak se slova píší. U některých jsme poznali dobře i význam, protože ho známe odjinud, např. "angry". Nakonec následovaly písničky a opakování některých částí příběhu. Paní učitelka slíbila, že nám dá odkaz na web, abychom mohli doma kouknout i na konec, který jsme ve škole nestihli.
Pohádka: https://www.youtube.com/watch?v=3jO5Omszt74
Písnička: https://www.youtube.com/watch?v=5onppKQnQlk
Na matiku jsme šli do počítačové pracovny. Jako horolezci jsme opět lezli na horu a naším cílem bylo vyřešit správně alespoň osm slovních úloh na násobení z deseti. Kdo byl hotov, pokračoval v honbě za jednorožcem zase s násobilkou, a kdo stihl i tento úkol, mohl se věnovat angličtině.
V prvouce nás čekala nahlášená písemka z toho, co jsme měli zvládnout v dubnu. Pracovat na úkolech jsme mohli na přeskáčku a na posledních deset minut jsme navíc měli dovoleno využít jakýchkoliv svých pracovních listů. Téměř všichni máme skvělé výsledky!
Nakonec jsme se ještě věnovali Filipojakubské noci (tedy museli jsme si ji nejdřív vyluštit) a zvykům a obyčejům, které se k ní vážou. Většina z nás dokonce věděla, kde bude dnešní večer trávit. Posledním úkolem pak byl úklid třídy a zápis do notýsků. Kdo chce, může dobrovolně zjistit, proč je zítra státní svátek.