Jdi na obsah Jdi na menu
 


32. týden

7. 4. 2014

Pondělí 7. dubna
Začátek první hodiny jsme věnovali novým službám a informacím z pátečního ekoparlamentu, díky Bruno, že sis vzpomněl :-). Dozvěděli jsme se, jaké další úkoly se budou plnit a společně jsme se šli podívat na Ekokodex, který vyráběly děti vloni (to jsme se ještě jako prvňáci neúčastnili). Nicolka si dokonce uvědomila, že další ekokodex (tedy soubor pravidel chování, který dodržuje celá škola) visí dole u šaten, ten vyráběly děti na druhém stupni.
Pak jsme se sesedli do kruh una koberci a četli si své víkendové zážitky. Vymýšleli jsme i doplňující otázky, abychom se dozvěděli podrobnosti. Nakonec jsme psali diktát deseti slov, který jsme si po dopsání mohli zkontrolovat a opravit podle učebnice.
V matematice nám paní učitelka představila výsledky Matematického klokana v grafech, na kterých jsme viděli, jak jsme kterou otázku zvládli jako celá třída. Čím víc modré, tím víc správných odpovědí, čím víc červené, tím víc chybných. Během týdne se budeme ve skupinkách navzájem snažit vysvětlit, jak se který úkol měl řešit, budeme se učit navzájem. Pak už jsme šli na společné řešení sčítacích trojúhelníků s barevnými poli a nakonec ve skupinkách přemýšleli nad úkoly dědy Lesoně. Ty jsme všechny nestihli, budeme je dokončovat zítra.
Poslední dvě hodiny jsme měli na plánu mnoho různých činností a stihli jsme je všechny. Konečně dorazily housenky, proto jsme pro ně vymysleli místo, kde je budeme pozorovat, a přečetli si potřebné informace ke jejich chovu.
Pak jsme pracovali na listech s invazními rostlinami. Pojmenovávali jsme je, vybarvovali a pak ještě kroužkovali tu jedinou netýkavku, která jediná je u nás původní. Jak kdo byl hotov, pustil se do setí velikonočního osení a výroby zelených hlaviček. Letos jsme oseli květináče dva, jeden bude na prodej, druhý si poneseme domů. Květináče jsme zvládli každý sám, u hlaviček jsme si museli pomáhat ve dvojici. Kdo byl hotov dříve, mohl svůj květináč začít zdobit samolepícími barevnými čtverečky.
Po skončení času, který jsme na setí měli, nás čekala další pohádka skřítka Ostružinky. Konečně jsme se dočkali, Ostružinka se setkal s bezinkovou vílou Bezinkou a ta souhlasila, že s ním půjde do jeho dubového lesa. A ještě mu nabídla k oběhu palačinky a my příští týden taky budeme péct a pak velikonoční pečivo na jarmarku prodávat. Největším překvapením byla "skutečná" Bezinka, kterou nám Ostružinka představil. Takže teď už máme ve třídě skřítky dva.
Na závěr už jsme si stihli jen zapsat do notýsků a smajlíků své učení a chování a mohli se rozloučit.

 

Úterý 8. dubna
Zatímco jsme řešili včerejšího dědu Lesoně, obešla nás paní učitelka a přicvakala nám graf s přehledem správných a chybných řešení matematického klokana, abychom pro další práci věděli, v jaké budeme skupině. Po kontrole dědy Lesoně jsme si nejdřív společně ukázali, jak jsme řešili úlohy za tři body, a pak už se rozdělili na trojice tak, aby v každé skupině byl ten, kdo úlohu vyřešil, a mohl tak vysvětlit ostatním, jak postupoval. Nesměli jsme si říkat jen správné výsledky, ale postup práce. Tomášek a Lůca pak i na tabuli předvedli, jak to své skupinky učili, každý měl jinou metodu a obě fungovaly. Posledním úkolem pak bylo hledání chyb v rovnicích, kdy na jedné straně byl příklad na násobení a na druhé na sčítání nebo odčítání. Pracovali jsme ve dvojicích a paní učitelka nám vždy po nějaké chvíli představila úspěšný způsob práce, která u některých viděla, abychom se mohli inspirovat a třeba ho taky využít. Na zítra budeme potřebovat vědět, který den v týdnu jsme se narodili.
Prvním úkolem v češtině bylo doplňování do posledního cvičení v červených deskách. Kdo byl hotov, připravoval si zatím další úkol v učebnici. Jakmile odevzdal práci poslední z nás, rozdělili jsme se do pěti skupinek a měli pět minut na přípravu karet se slovy z učebnice se skupinami bě, pě, vě. V daném limitu to stihla jen jedna trojice a tak jsme přemýšleli nad tím, jak se jim to mohlo povést, když ostatní to nestihli. Přišli jsme na to, že si práci rozdělili, každý dělal část a taky se u toho vůbec nehádali. Druhým úkolem bylo rozmístit připravená slova k zeleným listům kolem třídy s nápisy "slovesa", "podstatná jména", "vlastní jména" a "slova, která odpovídají na otázku Jaký?". Zase jsme to měli omezené časem a zase jsme se museli domlouvat. Tentokrát už to stihly tři skupiny :-). Lepšíme se. Při kontrole jsme zjistili, že nejúspěšnější byla kategorie podstatná jména a vlastní podstatná jména. Hůř na tom byla slovesa a mnoho chyb jsme měli u slov odpovídajících na otázku Jaký? (ta jsme taky zatím nikdy netrénovali). Posledním naším úkolem pak bylo samostatné psaní slov z textu v učebnici do tří sloupečků, podle toho, zda je v nich skupina bě, pě nebo vě.
Při čtení s porozuměním jsme dnes dokončili první díl naší tréninkové knihy. Pracovali jsme na dvou textech k určení záměru autora. Paní učitelka vždycky text přečetla a my pak samostatně zkoušeli vyhledat důkazy pro správné zodpovězení připravených otázek. Hodně času jsme pak strávili diskuzí nad připravenými důkazy, protože naše odpovědi se lišily. A tak každý "bojoval" za tu svou. Při konečném verdiktu pak docházelo buď k výbuchům radosti nebo k pohřebnímu tichu :-). Ve čtvrtek nás už čeká očekávaný druhý díl.
Jakmile jsme byli připraveni k odchodu na tělocvik, přesunuli jsme se do šatny, úžasně potichu jsme se převlékli a sešli se na hřišti. Počasí nám přeje, pršet začalo až odpoledne :-). Nejdříve jsme se střídali na stanovištích s tréninkem švihadla, hodu míčkem do dálky a skoku do dálky. U hodu i skoku nám paní učitelka předvedla a vysvětlila, na co se máme zaměřit a jak si máme navzájem pokusy hodnotit, abychom se zlepšovali. Takže hodnocení "Super, hezký, dobrý" se používat nesmělo, ale museli jsme si říct, která z věcí, na které máme myslet se povedla a která ne. Chvíli trvalo, než jsme si na to zvykli, ale pak jsme se dost snažili. Potom jsme šli běhat sprinty na různé způsoby ve štafetách a protože nás rozdělila paní učitelka, byly týmy vyrovnané a bodové rozdíly minimální, aby se nikdo nemusel cítit nepříjemně. Nakonec jsme hráli házenou. Dnes už jsme postavili i branky a vyznačili pomocí kloboučků prostor brankáře, do kterého ostatní hráči vstoupit nesměli. Holky si vybojovaly, že chtějí hrát proti klukům (tedy deset proti pěti), a kluci s tím souhlasili. Ještě že to nebylo naopak, protože kluci holky převálcovali 9:0. Ale holky se nevzdávají a chtějí to zkusit příště zas :-).

 

Středa 9. dubna
Angličtinu jsme zahájili poslechem. Připravili jsme si smazávací tabulky a kreslili, čemu jsme rozuměli. Dost nám to šlo, většina dokázala zachytit opravdu hodně slov - ovoce a zeleniny. Po poslechu jsme si vše znovu zkontrolovali i s obrazem. Se skutečnými kousky ovoce a zeleniny jsme pak hráli hry a znovu si připomněli otázku "Where is ...?" a odpověď na ni. Když jsme to natrénovali společně, rozdělili jsme se do skupin a hráli ve skupinách. Na závěr nám paní učitelka ještě pustila další novou písničku o stromech a věcech, které jsou pod nimi.
Odkazy na poslechy:
Slovíčka - ovoce: https://www.youtube.com/watch?v=UssT9E-WCDU
Slovíčka - zelenina: https://www.youtube.com/watch?v=-9lUs4mnUUI
písnička Under the banana tree:
https://www.youtube.com/watch?v=W03hlpOW7SQ&list=PLC0166D677D366257

Na druhou hodinu, na matiku, se na nás přišla podívat paní zástupkyně. Jsme ale už tak zvyklí, že u nás ve třídě někdo je, že jsme ji téměř neregistrovali. Při rozcvičce jsme řešili slovní úlohy a tu první jsme  měli dobře úplně všichni. Pak už sice přišly na řadu komplikovanější, ale i tady jsme si dokázali vysvětlit, jak se mělo počítat a hlavně zjistit, kde jsme udělali chybu. Po nakupovací rozcvičce jsme pokračovali nakupovací úlohou v učebnici. Zkoušeli jsme si ji vyřešit sami nebo ve dvojici, dříve než se na ni podíváme společně. Lůca byla jednička, přišla na řešení ve spolupráci s Valčou a ještě nám vše dokázala na interaktivní tabuli vysvětlit. Pak paní učitelka vybrala dva skrutátory (Ladušku a Vojtu), my jsme si připravili, který den v týdnu jsme se narodili, a do tabulky evidovali počty kluků a holek, Společně jsme pak sečetli, kolik dětí se v který den v týdnu narodilo dohromady a nakonec v tabulce vyhledávali odpovědi na zadané otázky. Nejdřív společně a pak ve dvojicích jsem hráli Sovu a na závěr hodiny si na koberci zahráli tleskanou násobilku.
V prvouce jsme se zabývali slušným a neslušným chováním. Paní učitelka nám rozdala kartičky s obrázky a my si měli za úkol připravit povídání, co se na našem obrázku děje. Zjistili jsme, že máme vlastně dvojice obrázků, kdy na jednom je znázorněno, jak se chovat máme, a na druhém, jak se chovat nemáme. Roztřídit vše do dvou sloupečků nám nedělalo problémy, ale pak jsme se zkoušeli postavit na ose mezi slušným a neslušným chováním tak, jak vidíme sami sebe a mile jsme překvapili paní učitelku, protože jsme ze sebe nedělali Mirky Dušíny a zodpovědně jsme přiznali, jak na tom jsme a také říkali, proč. Pak jsme si vybrali jeden černobílý obrázek a po nalepení na pracovní list k němu zapsali, zda to, co se na něm odehrává, je správně, nebo špatně. Nakonec nám paní učitelka četla z knihy Neotesánek a my kreslili, co nejdůležitějšího se v které kapitole odehrálo.

Čtvrtek 10. dubna
Při matice jsme dnes znovu pracovali na úkolech Matematického klokana, dva jsme si vysvětlili společně, na jeden jsme se rozdělili do skupin a navzájem si ukazovali, jak jsme počítali krychle na pódiu pro vítěze. Poté jsme se věnovali autobusu ve skupinách. Naším úkolem bylo používat figurky, abychom zjistili, jestli se nám povedlo nebo nepovedlo najít řešení. Společně jsme si pak zapsali řešení na interaktivní tabuli a také si říkali, kterými políčky jsme začínali, kam jsem pokračovali a co jsme si nechali na konec.
Druhou a třetí hodinu nás čekalo natáčení. Nejdříve čtení s porozuměním, potom dílna čtení. Na čtení s porozuměním jsme se sesedli na koberec, abychom ukončili práci na prvním dílu a zahájili díl druhý. Paní učitelka nám rozdala svázané listy z černých desek a my si jimi začali hned listovat a vzpomínat, o čem který text byl a co nás na kterém bavilo nebo pobavilo. Potom jsme se ale již věnovali další práci. Shrnuli jsme si dovednosti, které jsme procvičovali a dostali od paní učitelky v černých deskách založený nový list, s kterým jsme ještě nepracovali. Je to tabulka, do které si budeme v průběhu práce s texty zaznamenávat, jak jsme byli úspěšní v řešení úkolů. Bude to pro nás přehled toho, jak se postupně zlepšujeme (anebo jsme stále stejně dobří, jen abychom se nezhoršovali). Když paní učitelka listovala knihou, odhalovali jsme, čím se tento díl liší od toho prvního. Bylo toho dost a na všechno jsme přišli. Poté nám paní učitelka představili přehled dovedností, na kterých už jsme pracovali v prvním dílu a seznam těch, kterým se navíc budeme věnovat nyní. Kromě dovedností se začneme také zajímat o čtenářské strategie. Přemýšleli jsme, co to je, přečetli si to v knize a pak uváděli své vlastní příklady toho, jak se mi sami dokážeme ponořit do textů, které čteme. Tím jsme se dostali k procvičované strategii - "Vytváření souvislostí" a mohli si vyzkoušet napsat, jestli se nám už někdy stalo, že jsme se vcítili do postavy v příběhu a ve stejné situaci jednali stejně nebo naopak odlišně. Tyto své myšlenky jsme pak sdíleli ve dvojicích. Na příběhu "Lenka zachraňuje" jsme si tuto strategii poprvé vyzkoušeli. Paní učitelka četla a my vždy po třech řádcích přemýšleli, jak bychom se na místě Lenky zachovali sami. Každý sám jsme si přečetli otázky, vyhledali důkazy a vyznačili správné odpovědi. Společně jsme si pak povídali, jaké důkazy jsme nalezli a také odůvodňovali, proč jiné odpovědi nedávají smysl. Měli jsme radost, protože jsme všichni měli všechno správně :-) (asi už jsme opravdu dobří). Zaznamenali jsme si tedy počet správných odpovědí do svého záznamového archu a užili si přestávku na hraní.
Po ní následovala dílna čtení, ve které jsme dokončovali úkol z minula. Nejdříve jsme se ale sešli na koberci, kde nám někteří přečetli své povedené záznamy ve Vennových diagramech, abychom věděli, pokud je ještě nemáme hotové, jak na ně, abychom měli inspiraci. Poté jsme mohli jít číst a dokončovat své úkoly na vybraná místečka ve třídě. Po dočtení jsme se sešli zase na koberci, aby nám paní učitelka ukázala, jak bude probíhat sdílení ve dvojici. Představila nám svou postavu v porovnání se sebou a my pak pomáhali Ostružinkovi vymýšlet otázky, na které se může zeptat. Takto připraveni jsme se pustili do práce ve dojicích. Nakonec už jsme jen zhodnotili svou vlastní práci podle kritérií na pracovních listech.
Během výtvarky a pracovky jsme pilně pokračovali na výrobních na jarní jarmark. Dokončovali jsme kuřata, kohouty a zajíce, zdobili své květináče, vyráběli slepičky a velikonoční a jarní tvary ze samotvrdnoucí hmoty.

Pátek 11. dubna
V matice jsme se dnes rozcvičili při tvorbě čtyřúhelníků s daným obsahem a pak si do obdélníku 2x4 připravili úkol se sousedními trojicemi. Nejdříve jsme jen na zadaných číslech zjišťovali, jaké jsou součty sousedních tří čísel a jaký je součet všech čísel dohromady a pak do stejně velkého obdélníku zkoušeli vymyslet řešení pro další příklad. A šesti z nás se to povedlo! Radost byla veliká. Poté jsme si vzali figurky  s jejich pomocí řešili krokovací úlohy. Snažili jsme se najít dvě řešení pro každý příklad a většině se to opravdu povedlo. Na tabuli jsme pak naše řešení sepisovali, zadávali krokovací pokyny a na krokovacím pásu zjišťovali, jestli jsme to vymysleli dobře.
Hlavním češtinářským úkolem byl dnes kontrolní diktát, který jsme neměli možnost nacvičovat ani podle učebnice kontrolovat, a pak opakování toho, co jsme se až do teď naučili (na to jsme se mohli připravit ve dvojicích kladením otázek a hledáním odpovědí v zadní části učebnice). Téměř všichni jsme napsali jak diktát, tak i prověrku na jedničku.
Při hudebce jsme hráli na flétny Sedí liška pod dubem, vymýšleli jsme k tomu doprovod na rytmické nástroje a pak všechno hráli jako velký orchestr. Kdo chtěl, mohl zahrát sám paní učitelce celou písničku podle not z tabule. Ostatní si mezitím zdobili své květináče s osením (moc pěkně nám roste) nebo vylepšovali skřítky z (budoucími) zelenými hlavičkami.
Také jsem si nalepili do sešitů pro rodiče nové dopisy a musíme připomenout rodičům, aby nás objednali na konzultace a vyplnili lístek ohledně bruslařského kurzu.