Jdi na obsah Jdi na menu
 


28. týden

10. 3. 2014

Pondělí 10. března
Sešli jsme se plní sil a energie na další školní práci :-). Rozdělili jsme si služby a na koberci si četli společně ze svých deníčků prázdninové zážitky. Ke každému jsme mohli položit dvě doplňující otázky, kterými jsme se ptali na podrobnosti. Na konci hodiny nám paní učitelka pověděla, že dnes přijde na návštěvu Katka a zítra dokonce několik paní učitelek podívat se, jak výborně pracujeme při prvouce. Takže jsme pochopitelně hned vyjádřili svůj názor: "To jsme teda slavný." :-)
Při matice jsme si vyznačili další samostatné úkoly, tentokrát na tři týdny, až do konce března a pak začali práci rozcvičkou. Byly to slovní úlohy s eury, které paní učitelce a jejím dětem zbyly poslední den na sjezdovce a které chtěla utratit. Dost nám to šlo, dokonce jsme věděli, jak se eura označují. Pak jsme společně řešili hady a i ti nám šli výborně, dokonce jsme se u jednoho dostali k pojmu dělení jako početní operaci opačné k násobení. Potom jsme v kroužku hráli hru na tleskané násobky a nakonec pracovali na samostatné práci.
Prvouka byla dnes ve znamení žab (a bude i zítra). Paní učitelka nám přečetla půlku pohádky o Ostružinkovi a dokonce jsme si při ní zazpívali písničku, co jsme se už vloni učili. Pak jsme dostali tabulky V-CH-D jako vloni při práci na lvech a vyplnili si každý sám první dva sloupečky. Tedy co už vím nebo si myslím, že vím  o žábách a také co bych se chtěl(a) dozvědět. Ve dvojicích nebo trojicích jsme své úvodní myšlenky sdíleli a kdo chtěl, mohl si dopsat i otázku, která napadla kamaráda. Paní učitelka nám pak rozdala kartičky s fázemi vývoje žab a my jsme se měli pokusit je uspořádat za sebou. Sice se nám to nikomu nepovedlo, ale to bylo dobře, protože díky tomu jsem měli skutečně možnost dozvědět se něco nového a pro spoustu z nás i překvapivého. Ve skupinách jsme pak přemýšleli nad pracovním listem znázorňujícím vývoj žáby, přiřazovali k obrázkům popisky a vymýšleli signální slova, protože bez nich bylo těžké poznat, kde kruh "začíná". Dost jme nad tím diskutovali a uváděli své důkazy. Také jsme si vyjasňovali neznámá slova, v textu jsme našli tři - snůška, vstřebá a oplodní. Společnými silami jsme to zvládli, Katka pak říkala paní učitelce, jak velké pokroky děláme :-). Do posledního sloupečku v tabulce V-CH-D jsme si každý samostatně zaznamenali, co nového jsme se dozvěděli. Mohli jsme psát i kreslit. Někteří z nás jsou na tom se svým čtenářstvím tak dobře, že už i samostatně vysuzují a informace dokáží perfektně pro zápis zformulovat.
Poslední část práce jsme nestihli, ale to nevadí, budeme se jí věnovat zítra.

Úterý 11. března
Jak jsme říkali - jsme slavní :-). Návštěvě v podobě pěti paní učitelek a jednoho pana učitele jsme se moc a moc líbili, ještě to nevíme, ale dozvíme se to zítra od paní učitelky.
První hodinu jsme dokončili to, co jsme nestihli včera - jaký je rozdíl mezi dospělými žábami a pulci. Využili jsme texty od Ostružinky a získané informace jsme zaznamenali do Vennova diagramu. Na závěr jsme si opět do tabulky V-CH-D doplnili, co nového a zajímavého jsme se dozvěděli.
Druhou hodinu jsme měli matiku. Rozcvičku tentokrát nevedla paní učitelka, ale my sami, respektive ti, co udělali dobrovolný domácí úkol. Bylo nás šest a proto jsme postupně řešili šest slovních úloh. A že byly některé pěkně zapeklité. Hlavním úkolem bylo rozdělit zvířátka dědy Lesoně do tří stejně silných družstev. Pracovali jsme s ikonami ve skupinách tak, abychom si navzájem pomohli. A všichni jsme také úkol vyřešili. Kdo byl hotov, mohl pokračovat na samostatných úkolech.
Po velké přestávce Eda, Bruno a Vojta nachystali židličky pro návštěvu a pak nám pro ni i došli do malé počítačové pracovny, aby se netratila. Samozřejmě jsme byli zvědaví, kdo k nám přišel, a tak jsme ji požádali o představení. Byli to učitelé nejen z prvního stupně, ale i z druhé a dokonce učitelé učitelů.
Pro ně jsme měli také práci se žábami, tentokrát ale zaměřenou na to, jaký význam žáby mají, co je ohrožuje a jak jim můžeme pomoci.
Metodu Čtyři rohy" jsme nejdříve přemýšleli, co už o tématu víme, abychom k našich dosavadním znalostem mohli přidávat nové. Pak jsme dostali do dvojic rozhovory mezi Ostružinkou a ropuchou, kterou potkal na břehu rybníčku, četli jsme si je a podle toho, co jsme se z nich dozvěděli, jsme kreslili obrázek, podle kterého jsme pak učili ostatní, co jsme se sami dozvěděli. Na závěr nás čekala tvorba plakátu, na kterém jsme shrnuli vše, co jsme se dozvěděli. Nejlepší práci odvedla skupinka Valča, Vojta, Tom a Verunka. Jejich plakát byl přehledný, srozumitelný a obsahoval úplně všechny potřebné informace.
Na konci vyučování jsme ještě pracovali samostatně na matice, rozdali si úkoly do Víš, co čteš a zapsali si do svých notýsků.

Středa 12. března
Než jsme začali s angličtinou, čekala nás pochvala a sladká odměna od paní učitelky za včerejší práci při prvouce, na kterou se byla podívat návštěva. Paní učitelka s ní totiž ještě odpoledne mluvila a řekla nám, že jsme se moc líbili. Paní učitelky i pan učitel oceňovali, jak pilně a vytrvale dovedeme pracovat, že se nevzdáváme, když nám něco nejde hned, jak se navzájem respektujeme, posloucháme, když druhý mluví, diskutujeme na úrovni, neposmíváme se, že někomu něco nejde a jsme moc hodní :-). To potěší.
Pak už jsme se sesedli na koberci a řetězením slov jsem zopakovali otázku "What's your favourite toy?", nacvičili otázku "Can you spell it?" a s interaktivní tabulí zpívali písničku o abecedě. Takto rozcvičeni jsme se pak navzájem ptali a odpovídali si, jaké jsou naše oblíbené hračky a anglicky písmena hláskovali. Kdo chce, může se do příštího týdne naučit hláskovat své jméno, nebo dokonce příjmení.
Na druhou hodinu k nám přišla paní z organizace "Ztracené děti", která nám povídala o tom, jak se kde máme chovat, aby se nám nic nestalo. Na řadu přišla i šikana a něco málo jsme se dozvěděli i o bezpečném chování na internetu.
Druhé dvě hodiny patřily matice. Začali jsme rozcvičkou, která se nám protáhla, protože dalších šest z nás mělo připravené slovní úlohy pro ostatní a také jsme si vysvětlovali způsoby řešení. To proto, abychom si ukázali, že počítat příklad 6 x 8 tím, že si nakreslím šest řádek po osmi tečkách a  pak je po jedné počítám, není úplně nejrychlejší způsob, nemluvě o tom, že se dost často spletu. Po rozcvičce jsme pracovali s učebnicí a zjišťovali obsahy připravených obdélníků. A protože nám to šlo velmi dobře, dala nám paní učitelka obrácený úkol - kreslili jsme do čtvercové sítě obdélníky o zadaném obsahu.
Pak jsme pracovali ve dvojicích, zjišťovali jsme, jestli připravené obdélníky 3x5 jdou vyparketovat z nabídnutých parket nebo ne. Kdo byl hotov dříve, pracoval samostatně a po společné kontrole jsme věnovali ještě chvilku samostatné práci všichni. Na závěr nás čekala násobilková tleskaná, je vidět, že již někteří začínáme doma trénovat, protože už daleko méně vypadáváme. Zdá se, že nejsnazší je násobilka dvou a pěti.
Před koncem vyučování a zápisem do notýsků nám paní učitelka rozdala dotazníky Mapy školy, které můžeme anonymně vyplnit my i naši rodiče, pokud chceme školu za něco ocenit nebo naopak něco změnit.

Čtvrtek 13. března
Matematická rozcvička byla dnes od paní učitelky "Myslím si číslo". Zase v tom byly poloviny, třetiny a čtvrtiny a tak jsme si je při ukázce řešení kreslili a vysvětlovali.
Pak jsme ve trojicích a jedné čtveřici přemýšleli nad doplněním vhodných čísel do poloprázdných rovnic a nerovnic, aby byly pravdivé. A nakonec pracovali na samostatných úkolech. A nebyli jsme moc rádi, když hodina končila :-).
Na začátku čtení s porozuměním jsme prošli dobrovolný domácí úkol z minula o veverce poletuše a pak pracovali společně na dalších dvou textech. Zatímco záměrem autora u prvních dvou bylo poučit nás, v těch dnešních se jednalo o rozesmátí a vysvětlení postupu. Ten nás dost zaujal, protože popisoval, jak si doma vyrobit duhu. A tak si to část z nás hned o přestávce zkoušela :-).
V dílně čtení jsme měli nový úkol, jmenoval se "tachometr postavy". Šlo o to, abychom se zamysleli nad některou vlastností, kterou naše postava má a pomocí ručičky tachometru znázornili, jak moc. Samozřejmě, že jsme museli napsat i důvod a pak dokonce stejnou vlastnost ohodnotit u sebe. Pokračovat v tom budeme příště.
Při výtvarce a pracovce jsme chtěli vyrábět Moranu, ale zjistili jsme, že na ni nikdo nepřinesl žádné oblečení. Zachránila nás Valča, která zavolala od paní učitelky mamče, a ta nám potřebné svršky přivezla. My jsme mezitím na zahradě řezali a ořezávali větve, abychom měli z čeho vyrobit základní kříž. Jakmile jsme ho svázali, vybrali jsme, do čeho bude Morana oblečená a začali vycpávat slámou (té máme naopak fůru od loňska od Edíka a Aničky). Zítra už jen domalujeme obličej, případně přidáme nějaké další ozdoby a šátek a bude hotovo. Hlavně aby v neděli nevyšla ta hrozná předpověď.

Pátek 14. března
Dnes nám šla matematická rozcvička "Myslím si číslo" daleko lépe, než včera, pomohlo nám kreslení polovin, třetin a čtvrtin. Hady, které měla paní učitelka v plánu, jsme chtěli nejdřív zkusit sami a zvládli jsme je na jedničku :-). Společná kontrola pak nebyla skoro potřeba. Ale zase byla velká radost, když jsme zjišťovali, že jsme počítali bez chyb. Ve trojicích jsme pak hledali chyby v rovnicích v učebnici, zaznamenávali si výsledky nad příklady, abychom měli jistotu, že nezapomeneme, co už jsme si spočítali a označovali, co je dobře a co ne. Někteří z nás stihli cvičení celé, takže pracovali na samostatných úkolech, ostatní si chybějící příklady dořešíme doma.
Tři další hodiny jsme dost střídali činnosti tak, abychom zvládli vše, co bylo potřeba dokončit. Procvičovali jsme pravopis po tvrdých a měkkých souhláskách (nejlepší práci měl Kuba, bez jediné chybičky, zatímco jiní odevzdali úkol po chvilce a měli ho plný chyb), hledali rýmy z písničky Jaro dělá pokusy, zpívali jarní písničky, četli si pohádky o Ostružinkovi, šili obličej Moraně (tady se vyznamenal hlavně Eda a pak Vojta s Brunem, kluci si prostě vzali tento úkol za svůj), špendlili obrázky na výstavu do Staré školy na nástěnku, aby byly rovně (to tedy byla pěkná práce). Na konci jsme nezapomněli na záznam do notýsků.